Personlighetstest Understanding Personal Potential

Kontakta oss

så pratar vi mer om personlighetstester.

Nästa utbildning

17-18 okt + 15 nov

Anmäl dig här!

 

Begåvningstest – hur går det till?

Såväl personlighet som begåvning är viktiga i arbetslivet.

Det visar omfattande forskning sedan många år. G-faktorn, där g står för generell intelligens eller allmänintelligens, är en mycket viktig prognosfaktor för arbetsresultatet i praktiskt taget alla sammanhang.

Personlighet, om den mäts med ett väl fungerande test, är i stort sett lika viktig som begåvning och oberoende av g-faktorn.

Eftersom sambandet mellan personlighet och begåvning är svagt, så ger de varsitt oberoende bidrag till prognoser och det är gynnsamt för slut resultatet.

Konsten att vikta rätt

Intellektuell förmåga mäts med en särskild modul och sammanvägs sedan med resultatet från personlighetstestet. Vägningen mellan testpersonens personlighet och begåvning är flexibel och något vi alltid diskuterar innan testet tas i bruk. Vi brukar rekommendera att personlighet får 50 procent av vikten och begåvning 50 procent.

Två deltest ger bra bild

Begåvningstestningen består av två delar: en som mäter den verbala förmågan (analogitest), och en som mäter logisk-spatial förmåga med serier av prickmönster. Dessa deltest har ett högt inbördes samband och ger sammantaget en bra samlad bild av en persons g-faktor. Screeningtestet finns i en version som innehåller en del som mäter begåvning på samma sätt som testet. Problemlösning, men med bara hälften så många uppgifter.

Sparar in IQ-tester

I UPP-testet, mäts begåvning i en separat modul. Det ger ett snabbt och enkelt ett mått på den viktiga g-faktorn. Du kan använda testet UPP-Problemlösning istället för större och mer tidskrävande IQ-tester.

 
Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli bättre. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. Läs mer | Stäng
Kontakta oss
close slider

Namn

E-post

Telefonnummer

Ämne

Meddelande