Personlighetstest Understanding Personal Potential

Kontakta oss

så pratar vi mer om personlighetstester.

Nästa utbildning

7-8 februari + 15 mars

Anmäl dig här!

UPP-test

Kan era personlighetstester endast användas för rekrytering?

Fråga: Kan era personlighetstester endast användas för rekrytering? Svar: Absolut inte, det finns massor av användningsområden för personlighetstester. UPP-testet kan vara till stor nytta vid exempelvis förändringsarbete, personlig utveckling eller i medarbetarundersökningar. Förändringsarbete När nya arbetsmetoder ska implementeras eller när annat förändringsarbete ska genomföras gäller det att hitta en gemensam startpunkt. En kartläggning eller genomlysning […]

Bidrar UPP-testet till att minska diskriminering vid rekrytering?

Postad den 4 Maj, 2017 i Frågor och svar, Personlighetstest, UPP-test

Fråga: Bidrar UPP-testet till att minska diskriminering vid rekrytering? Svar: Eftersom UPP-testet är objektivt försvinner risken för subjektivt godtycke och påverkan av irrelevanta faktorer. I vår forskning har vi funnit att kvinnor och invandrare tenderar att svara mera ärligt än övriga. Genomför man ingen korrektion missgynnas därför dessa grupper systematiskt. Om man korrigerar försvinner effekten […]

Kan UPP-testet hjälpa mig att skapa säkrare rekryteringsprocesser?

Fråga: Kan UPP-testet hjälpa mig att skapa säkrare rekryteringsprocesser? Svar: Självklart, vårt mål är att bidra till säkra rekryteringsprocesser! Psykologisk Metod har genomfört många nydanande forskningsprojekt. Resultatet är Understanding Personal Potential – UPP, ett test som är utvecklat i Sverige för bättre och säkrare rekryteringar. En viktig uppgift för dig som rekryterar är att genomskåda […]

Vi har många kandidater i en rekryteringsprocess, hur ska vi hantera det?

Fråga: Vi har många kandidater i en rekryteringsprocess, hur ska vi hantera det? Svar: Om ni har väldigt många kandidater i en rekryteringsprocess kan ni ta hjälp av StepOne Screen™. Du kan låta ett obegränsat antal sökande göra snabbtestet StepOne Screen™ och få en första sortering. På så vis snabbar du på rekryteringsprocessen och sänker […]

Hur kan jag använda personlighetstester vid rekrytering?

Fråga: Hur kan jag använda personlighetstester vid rekrytering? Svar: Det finns en mängd olika möjligheter för hur du kan använda dig av personlighetstester vid rekrytering. UPP-testet är ett flexibelt system av tester som våra erfarna medarbetare hjälper dig att utforma efter dina och din organisations behov. Oavsett om du behöver hjälp med att gallra bland […]

Påverkas personlighetstestet av humör

Postad den 4 Maj, 2017 i Frågor och svar, Personlighetstest, UPP-test

Fråga: Beror inte testresultatet på hur man känner sig när man tar testet, vilket humör man är på? Svar: Visst är det så. UPP är det enda testet som tar hänsyn till denna faktor.

Kan man verkligen ta reda på allt av betydelse om en människas personlighet med tester som UPP-testet?

Postad den 4 Maj, 2017 i Frågor och svar, Personlighetstest, UPP-test

Fråga: Kan man verkligen ta reda på allt av betydelse om en människas personlighet med tester som UPP-testet? Är inte varje individ unik? Svar: Varje individ är unik, men testets nyanserade system av testskalor gör det möjligt att fånga upp det unika hos varje människa. UPP-testet mäter ett antal viktiga aspekter på personligheten som valts […]

Upp-testet, skönmålning och ipsativa format

Postad den 4 Maj, 2017 i Frågor och svar, Personlighetstest, UPP-test

Fråga: Ni säger att UPP har en unik fördel i sin metod att justera för skönmålning. Men många andra test hanterar ju den saken genom s k ipsativa format där man jämför svarsalternativ som är matchade med avseende på social önskvärdhet. Dessutom har jag hört från en ledande firma på marknaden att skönmålning knappast förekommer […]

Är UPP-testet verkligen bättre än andra tester?

Postad den 4 Maj, 2017 i Frågor och svar, Personlighetstest, UPP-test

Fråga: Är UPP-testet verkligen bättre än andra tester? Hur vet man det? Svar: UPP-testet har många unika egenskaper. Testvärdena justeras så att de inte påverkas av skönmålning. Testet mäter stämningsläget, som kan vara av stor betydelse. Testet gör en omfattande mätning av kvaliteten hos data Testet innehåller också frågor där den testade får bedöma kvaliteten […]

Jag har tagit UPP-testet och läst testutlåtandet men känner inte riktigt igen mig

Postad den 4 Maj, 2017 i Frågor och svar, Personlighetstest, UPP-test

Fråga: Jag har tagit UPP-testet och läst testutlåtandet men känner inte riktigt igen mig i allt som står där. Visar inte det att testet fungerar dåligt? Svar: Nej, det finns flera skäl till att en del testade inte känt igen sig i alla avseenden. Testvärdena är resultatet av en omfattande process där svaren på testet […]

Tillbaka till föregående sida
 
Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli bättre. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. Läs mer | Stäng