Personlighetstest Understanding Personal Potential

Kontakta oss

så pratar vi mer om personlighetstester.

Nästa utbildning

5-6 september samt 2 oktober

Anmäl dig här!

 

Praktisk intelligens?

9 oktober, 2007 Rapportkategori: Forskning och Personlighetstester.

Praktisk intelligens?

Robert Sternberg, amerikansk psykologiprofessor intensivt verksam med nästan allt, har ägnat mycket retorisk möda, och en del forskning (Sternberg et al., 2000), åt att argumentera mot det tradtionella intelligensbegreppet. I själva verket är ju den traditionella g-faktorn den bästa prognosvariabeln i nästan alla jobbsammanhang, se Schmidt och Hunter (1998). Personlighet av typ Big 5 bidrar därutöver, men intelligens är bästa basen för prognos (Judge et al., 1999). Vad Sternberg försökt sig på är att designa en ny typ av intelligensuppgifter som skulle vara mera nära anknutna till vardagliga uppgifter. Detta låter i och för sig som en intressant idé. Problemet är bara att det är mycket svårare än man kunde tro, dels att designa sådana test, dels att visa att de har något att ge utöver de traditionella testen på IK och Spearmans g-faktor (Spearman, 1904). Gottfredson (2003) har publicerat en utförlig kritisk analys av Sternbergs forskning om praktisk intelligens – inte mycket av hans anspåk tål hennes inträngande analys. Det är lite av den gamla historien om Kejsarens nya kläder. Hans empiriska resultat räcker helt enkelt inte till. De är svaga, få till antalet, och inkonsistenta.

Referenser
  • Judge, T. A., Higgins, C. A., Thoresen, C. J., & Barrick, M. R. (1999). The Big Five personality traits, general mental ability, and career success across the life span. Personnel Psychology, 52, 621-652.
  • Gottfredson, L. S. (2003). Dissecting practical intelligence theory: Its claims and evidence. Intelligence, 31, 343-397.
  • Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124, 262-274.
  • Spearman, C. E. (1904). General intelligence, objectively determined and measured. American Journal of Psychology, 15, 201-293.
  • Sternberg, R. J., Forsythe, G. B., Hedlund, J., Horvath, J. A., Wagner, R. K., Williams, W. M., et al. (2000). Practical intelligence in everyday life. New York: Cambridge University Press.

Senast uppdaterad (2009-10-07 08:51)

 
Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli bättre. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. Läs mer | Stäng
Kontakta oss
close slider

Namn

E-post

Telefonnummer

Ämne

Meddelande