Personlighetstest Understanding Personal Potential

Kontakta oss

så pratar vi mer om personlighetstester.

Nästa utbildning

5-6 september samt 2 oktober

Anmäl dig här!

 

Utveckling av UPP

5 maj, 2014 Rapportkategori: Personlighetstester och Rapporter.

Personlighet, värderingar, skönmålning.

Utveckling av UPP-testet UPP

Lennart Sjöberg

Rapport 2014:1

5 maj 2014

Sammanfattning
Rapporten redogör för utveckling av nya skalor för UPP-testet samt en analys av skönmålning. De nya skalorna valdes bland förslag som kommit fram under den omfattande tillämpningen av UPP™ : 

– beslutsamhet
– handlingskraft
– Machiavellianism
– psykopati (subklinisk, lindrig)
– moralstyrka
– inställsamhet
– värderingar

Upplägget var genomgående att arbeta med nykonstruerade skalor, studera deras reliabilitet samt begreppsvaliditet i förhållande till etablerade standardmätningar hämtade från den internationella forskningen. Alla psykometriska resultat var mycket goda. De skalor som konstruerats för UPP™ kan därför förväntas även ha validitet gentemot externa kriterier. Vad gäller värderingar tog vi fram metodik för att mäta 4 olika grundläggande skalor:

– hedonism, njutning
– att få respekt
– karriär, makt pengar
– miljö och medkänsla

Begreppsvalideringen här gällde främst sambandet mellan hedonism och psykopati, som var mycket starkt.

Sambanden med skönmålning rapporteras också, de var i vissa fall ganska starka. Ett proxykriterium bildades genom att kombinera arbetstillfredsställelse, arbetsvilja, förändringsvilja och arbetsintresse. Validitet gentemot ett sådant kriterium har visat sig nära relaterat till externa kriterier av typ arbetsprestation. Vissa av de nya skalorna visade sig ha mycket hög proxyvaliditet, främst handlingskraft. beslutsamhet och värdering av karriär. UPP™ kan nu kompletteras med en eller flera av dessa nya skalor.

 Välkommen att ladda ner för att  läsa resten för eget bruk, ej för spridning.
Copyright: Skrifter utgivna av Psykologisk Metod AB.

 

 
Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli bättre. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. Läs mer | Stäng
Kontakta oss
close slider

Namn

E-post

Telefonnummer

Ämne

Meddelande