Personlighetstest Understanding Personal Potential

Kontakta oss

så pratar vi mer om personlighetstester.

Nästa utbildning

7-8 februari + 15 mars

Anmäl dig här!

 

UPPföljning

UPPföljning – fördjupa dina kunskaper inom UPP

Tanken med dagen är att du som har arbetat med UPP ska ges möjlighet att ställa frågor och tillsammans med andra reflektera kring bl.a. användningsområden, tillvägagångssätt, tolkningar, återkoppling, samt utbyta erfarenheter du gjort i samband med användning av UPP.

Vi kommer att presentera en del nyheter både vad gäller versioner av UPP, nya skalor, kvalitetscertifiering mm.

För att på bästa sätt möta de behov som finns kommer dagen ha ett interaktivt upplägg, där vi önskar att du som deltagare i förväg skickar några rader till oss om vad du skulle vilja lära dig mera om och vilka förväntningar du har på dagen. Vilka är dina konkreta frågor? Beskriv gärna kort några case!

På så vis har vi möjlighet att anpassa dagen specifikt utifrån ditt behov!

Målgrupp: Certifierade UPP-användare som vill diskutera erfarenheter och utveckla sina kunskaper
Anmälan: http://psykologisk-metod.se/datum-och-anmalan/

Innehåll:

  • Om testanvändning generellt och specifikt
  • ‘Metoder; olika upplägg för rekrytering och urval
  • Kvalitetssäkring och nya anpassningar
  • Ny version av UPP med nya skalor
  • Strukturerat arbete/diskussioner utifrån deltagarnas egna ”case” för att öka kunskapen kring tolkningar och återkopplingar.
  • Summering
 
Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli bättre. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. Läs mer | Stäng