Forskning

Forskning

Psykologisk metods forskning leds av Lennart Sjöberg professor em. i psykologi vid Handelshögskolan i Stockholm och leg. Psykolog. Med ett antal böcker, vetenskapliga artiklar och priser för sin forskning är Lennart Sjöberg en av Sveriges främsta och mest citerade forskare inom psykologin. Lennart Sjöberg har utvecklat testerna och i många år varit verksam inom metodutveckling för psykologisk testning.

Som en del av vår kvalitetssäkring är Psykologisk Metod medlem i International Test Commission (ITC), som är ”committed to promote policies and to proper development, evaluation and uses of psychometric instruments”. Vi följer internationella etiska och psykometriska riktlinjer för tester och testanvändande, liksom regler som är används av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi.

Alla våra test UPP Personality, UPP Problem Solving och UPP StepOne Screen är certifierade av Det Norske Veritas (DNV-GL) som tagit över ansvaret för testcertifiering i Sverige från STP.

Vill du veta mer om vår forskning?