Psykologisk Metod

Säkrare rekryteringar med UPP

Home OM OSS Forskning 10. Personlighetens mörka sidor

Personlighetens mörka sidor

18 MARS, 2014
Lennart Sjöberg

Forskningsnotis: UPP-testet och personlighetens mörka sidor

De flesta personlighetstester inom arbetspsykologin mäter normalpersonlighet och är inte inriktade på avvikelser åt det ena eller andra hållet. Detta har fått många konsulter att söka sig till test som kan ge en kompletterande bild av negativa aspekter på personligheten, som t ex psykopati. Det är emellertid bara ett fåtal test som arbetar med denna typ av dimensioner. Det mest kända exemplet är HDS, som emellertid inte validerats i någon nämnvärd utsträckning (Fico, Brady, & Hogan, 2008).

En aktuell sammanställning av forskningen (O’Boyle Jr, Forsyth, Banks, & McDaniel, 2011) tar upp de tre viktigaste aspekterna på de mörka sidorna, nämligen

• psykopati
• Machiavellianism
• narcissism

I denna forskningsnotis redogör jag för vår utveckling av skalor som mäter dessa aspekter. Narcissism finns sedan länge inom UPP-testet, men de två övriga är nykonstruerade.

Läs hela forskningsnotisen här.