Psykologisk Metod

Säkrare rekryteringar med UPP

Home OM OSS Forskning 15. FHS officersutbildning

FHS officersutbildning

12 APRIL, 2012

Personlighetstestning vid antagning till FHS officersutbildning.

Sjöberg, L., Bäccman, C., & Gustavsson, B. (2011). ILM Serie T:39, 2011.

Karlstad: Försvarshögskolan. Institutionen för ledarskap och Management.

Sammanfattning
Två personlighetstester, CTI och UPP, gavs till en grupp sökande till officersutbildning vid FHS, sammanlagt 216 personer. UPP-testet är ett nytt test som presenteras i detalj i rapporten. Det har flera unika egenskaper, bl. a korrektion för skönmålning, mätning av datakvalitet och mätning av emotionellt tillstånd vid testningen. UPP mäter ett antal ”smala” personlighetsvariabler av särskilt intresse för arbetslivet – förutom de traditionella dimensionerna i femfaktormodellen – och har i tidigare studier visat sig ha god validitet mot arbetsresultat. UPP mäter även arbetsmotivation och relaterade variabler som används som kriterier i denna studie. UPP har även genomgått STP-prövning. CTI är ett äldre test utvecklat för officersprövningar. Det bygger till stor del på Jungs typteori. Resultaten visar att UPP bedömdes i genomsnitt mycket positivt av de testade personerna. Motsvarande data för CTI saknas. UPP-skalorna hade god reliabilitet, men de hade högre korrelation med skönmålning än CTI-skalorna. Efter korrektion för skönmålning korrelerades testen med arbetsmotivation och relaterade dimensioner. UPP förklarade ca tre gånger större andel av variansen hos dessa än vad CTI gjorde. Ett index som byggde på de mest kraftfulla skalorna i UPP hade en validitet mot de sammanslagna proxykriterierna på 0,65 efter korrektion för mätfel i kriteriet.

Välkommen att ladda ner för att läsa resten för eget bruk, ej för spridning.
Copyright: Skrifter utgivna av Psykologisk Metod AB