Psykologisk Metod

Säkrare rekryteringar med UPP

Home OM OSS Forskning 17. Kan du lura testet?

Kan du lura testet?

24 JANUARI, 2012
Lennart Sjöberg

UPP har ett inbyggt skydd mot skönmålning som baseras på två skalor som mäter tendensen att ge taktiska svar. Dessa skalor används för att korrigera råvärdena. Tidigare forskning har visat att personer som uppmanas att aktivt svara taktiskt också ger högre värden i skönmålning, och får högre värden i testskalorna, men att dessa skillnader försvinner efter korrektion för skönmålning (Sjöberg, 2009).

Jag har också funnit att korrektionen medför ökad validitet hos testet (Sjöberg, Bergman, & Lornudd, 2011). En intressant fråga är emellertid hur mycket testresultaten kan snedvridas av stark inriktning att ”lura” testet. En sådan attityd går utöver önskan att framstå i så bra dager som möjligt, eftersom den taktiken rimligen begränsas av att testresultatet också måste ha en viss trovärdighet.

Läs hela forskningsnotisen här!