Psykologisk Metod

Säkrare rekryteringar med UPP

Home OM OSS Forskning 24. Proxyvalidering fungerar

Proxyvalidering fungerar

25 MAJ, 2010
Lennart Sjöberg

Utvärderingen av UPP-testets validitet har till stor del gjorts genom proxyvalidering (Sjöberg, 2008). Med detta menar jag att samband har beräknats mellan testvariabler och kriterier av typ arbetsmotivation och relaterade attityder. Skälet är att sådana data är ganska enkla att samla in, till skillnad från konventionella externa kriterier av typ arbetsresultat eller förmansbedömningar. Det görs rutinmässigt vid testning ar med UPP.

Det finns omfattande forskning som visar att proxykriterier är relaterade till arbetsprestation, se t ex en metaanalys av arbetstillfredsställelse (Judge, Thoresen, Bono, & Patton, 2001). Man skulle emellertid önska att det även kunde göras valideringar mot konventionella kriterier.

Läs hela forskningsnotisen här.