Psykologisk Metod

Säkrare rekryteringar med UPP

Home OM OSS Forskning 25. EI hos ungdomar

EI hos ungdomar

12 APRIL, 2010

Emotionell intelligens och social förmåga hos ungdomar.

Sjöberg, L. (2010).

Stockholm: Psykologisk Metod AB.

Sammanfattning
I denna studie undersöktes vissa variabler i UPP-testet i en grupp ungdomar i 17-årsåldern (gymnasiestuderande). Testets modul för emotionell intelligens (EI) och social förmåga användes efter komplettering med skalor för mätning av social osäkerhet (”blyghet”), sårbarhet och ännu en skala för EI, som användes för begreppsvalidering av testets motsvarande skala. Social osäkerhet ingick i upplägget för att möjliggöra begreppsvalidering av testets skala på social förmåga. UPP-testets EI-dimension särredovisas dels som självrapportskala, dels som prestationsskala (bilddelen). Data samlades också in beträffande deltagarnas föräldrars utbildningsnivå. Resultaten visade god reliabilitet för de använda skalorna. Alla skalor korrigerades för skönmålning inför fortsatta analyser. UPP-testets mått på EI och social förmåga visade god begreppsvaliditet. EI och social förmåga samvarierade med föräldrarnas utbildningsnivå: högre utbildning gick samman med bättre testresultat. Olika tolkningar av detta resultat diskuteras.

Välkommen att ladda ner för att läsa resten för eget bruk, ej för spridning.

Copyright: Skrifter utgivna av Psykologisk Metod AB.