Psykologisk Metod

Säkrare rekryteringar med UPP

Home OM OSS Forskning 26. Testdatas kvalitet

Testdatas kvalitet

1 JANUARI, 2010
Lennart Sjöberg

Om man kan dra slutsatser från resultatet på ett personlighetstest beror på datas kvalitet. Det är ett problem vid testning att kvaliteten varierar från person till person. Somliga testade har haft alltför lågt engagemang i testningen eller missförstått uppgifterna på ett eller annat sätt. Då blir resultaten osäkra eller kanske helt oanvändbara. Det är därför viktigt att mäta testmotivationen. I vår forskning har vi tagit fram metodik för sådan mätning.

Måtten på datakvalitet var mycket tillförlitliga och hade de förväntade egenskaperna. De analyser som presenterats här ger starkt stöd för den använda metodiken. Normdatainformation finns om alla de använda måtten varför varje enskild ny testning kan enkelt utvärderas med avseende på datakvalitet och testmotivation. Detta är ett stort framsteg och ytterligare en unik fördel med UPP-testet.

Läs hela  forskningsnotisen här.