Psykologisk Metod

Säkrare rekryteringar med UPP

Home OM OSS Forskning 27. Könsskillnader

Könsskillnader

1 DECEMBER, 2009
Lennart Sjöberg

Skönmålning: Könsskillnader i skarpt och oskarpt läge

Personer som sökte chefsbefattning eller befordran som chefer (skarpt läge) testades med
UPP-testet och jämfördes med normdata (oskarpt läge). De två måtten på skönmålning gav
liknande resultat och har för enkelhets skull slagits ihop till ett kombinerat mått.

Läs hela rapporten om könsskillnader.

Slutsatsen:
Kraftig skönmålning förekom i chefsrekrytering i dessa data

Korrektion för skönmålningen minskade kraftigt nackdelen för kvinnor som tycktes vara mera ärliga i sina svar på testet än vad män var