Psykologisk Metod

Säkrare rekryteringar med UPP

Home OM OSS Forskning 4. Hawthorne

Hawthorne

11 NOVEMBER, 2015
Lennart Sjöberg

Hawthorne: ”De vill bara ha uppmärksamhet”

Myten om Hawthorne-effekten bygger på gamla undersökningar från 30-talet som påståtts ha visat att ”vad man en gör, t ex ändrar belysningen på jobbet, så får man positiva effekter och detta beror på att de anställda upplever att de får uppmärksamhet. ” Det låter kanske rimligt, och det är teser som är vitt spridda i aktuella läroböcker. Intresset för effekten tycks vara stort; många söker tydligen efter den på Internet. Den kommer upp i diskussioner och i utvärderingar av det ena eller andra vars effekter man vill trivialisera. Den är ett användbart verktyg i retoriken.

Men ändå är det bara en myt. De ursprungliga amerikanska studierna vimlade av metodfel och tillåter inte alls de slutsatser som dragits. Suget efter uppmärksamhet, som ju används för att förklara alla möjliga fenomen som t ex bilbränder eller annan brottslighet, har inte kunnat bevisas ha alla de påstådda effekterna. Det är trist med alla dessa myter om mänskligt beteende, som överlever hur länge som helst efter det att forskningen visat att de är ohållbara – om de appellerar till ”sunt förnuft” och är användbara i retoriken och tycks skapa ”förståelse”. Läs mera i referensen nedan, som i sin tur tar upp den relevanta kritiska litteraturen om Hawthorne. Länk här

Det finns ganska många exempel på myter inom samhälls- och beteendevetenskap, se t ex Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Ruscio, J., & Beyerstein, B. L. (2010). 50 Great Myths of Popular Psychology: Shattering Widespread Misconceptions about Human Behavior. New York: Wiley.

Tron på Hawthorne-effekten kan ha flera orsaker:

• Tron på auktoriteter, gärna amerikanska sådana
• Tron på vad man läst i läroböcker och fått höra i sin utbildning, eller hört från konsulter
• Ointresse för kritisk analys, det är som om iden om kritik är främmande
• Acceptans av ett resultat som verkar vara ”sunt förnuft”
• Användbarheten av tesen om Hawthorne-effekten om man av ena eller andra skälet vill avvisa påståenden om positiva effekter av ett program eller en intervention