Psykologisk Metod

Säkrare rekryteringar med UPP

Home OM OSS Forskning 6. Faktorstruktur UPP

Faktorstruktur UPP

14 JULI, 2014

Faktorstrukturen hos UPP-testet.

Sjöberg, L. (2010).  Forskningsrapport 2010:5.
Stockholm: Psykologisk Metod AB.

Sammanfattning
En faktoranalys av UPP-testets samtliga 19 grundvariabler gav en 4-faktorstruktur: Uppgiftsorientering, Social orientering, Arbetsattityd och Detaljorientering. Dessa kunde alla mätas med god eller acceptabel reliabilitet. Demografiska korrelat (kön och ålder) till faktorerna presenteras. Resultaten relateras till en diskussion av vad ”personlighet” egentligen är. Det som mäts med UPP-testet är människors varierande förhållningssätt till instrumentell, målstyrd aktivitet: arbete. Testets styrka ligger till stor del just i denna fokus.

Välkommen att ladda ner för att läsa resten för eget bruk, ej för spridning.
Copyright: Skrifter utgivna av Psykologisk Metod AB.