Personlighetstest Understanding Personal Potential

Kontakta oss

så pratar vi mer om personlighetstester.

Nästa utbildning

5-6 februari + 12 mars
10-11 april + 16 maj

Anmäl dig här!

 

Omdömen

Vi utvecklar nu ett test som ska mäta riskperception och riskattityder. Det bygger på många års forskning inom området, som har bedömts av Nobelpristagaren Daniel Kahneman, se https://upptestet.se/docs/Kahneman_om_LS.pdf

 

Ann-Christin Paul, PP Polymer/Paxymer:
”Vi har använt UPP-testet i många år på alla våra rekryteringar. Testresultaten har alltid visat sig stämma med verkligheten. När vi gått emot rekommendationen och anställt trots varningsklockor har det visat sig att testet tillsammans med den återkoppling vi fått från Psykologisk Metod varit korrekt och rekryteringen misslyckades. När vi nu får resultaten accepterar vi utfallet och agerar därefter.”

 

Professor Hunter Mabon, ägaren till och grundaren av vår kanske främsta konkurrent (Assessio), skrev nyligen i sin bok om Arbetspsykologisk Testning, tredje upplagan:

”Genom UPP har Lennart Sjöberg tillfört en ambition, kompetens och uppslagsrikedom som saknar motstycke i den svenska testvärlden. Det är dock inte lätt att klara av ett så omfattande åtagande som en i huvudsak enskild, fristående forskare. Efter ytterligare kompletterande psykometriska undersökningar, som redan är på gång, se t ex Sjöberg et al., (2011) och den senaste tekniska manualen Sjöberg (2013), är jag övertygad om att UPP kommer att inta en central plats i svenska personlighetstestning.”

 

Henry Montgomery, professor vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet:

”Den ena bif. artikeln visar väldigt övertygande att Big Five plus Upp är bättre än enbart Big Five. Och sunt förnuftmässigt är det också mycket trovärdigt. Den andra artikeln är också väldigt övertygande och innebär ytterligare stora möjligheter att förbättra personlighetsmätning genom att med sofistikerade metoder korrigera för skönmålning.”

Bergman, D., Lornudd, C., Sjöberg, L., & von Thile Schwartz, U. (2014). Leader personality and 360-degree assessments of leader behaviour. Scandinavian Journal of Psychology, 55, 389-397.

Sjöberg, L. (2015). Correction for faking in self-report personality tests. Scandinavian Journal of Psychology, 56, 582-591.

 

Professor Bertil Mårdberg: ”UPP-testet är ett personlighetstest, som är unikt på svenska arbetslivsmarknaden. Först och främst gäller detta för att det genuint möter svenska krav och förhållanden. Jämfört med övriga självskattningstest på svenska marknaden har konstruktören Lennart Sjöberg löst ett flertal av de psykometriska problem som förblivit olösta hos de andra. Dessa innovativa testegenskaper är följande:

Påvisar med de nykonstruerade testdimensionerna att de traditionella globala Big Five-faktorerna har låga prediktiva värden medan de specifika UPP-dimensionerna har ett signifikant tillskott i prognosen av självskattad arbetsprestation och arbetsmotivation.

Påvisar att en generell personlighetsfaktor identifieras, Jagstyrka.
Som bekant är den psykometriska kritiken av s k ipsativitet (inompersonberoende vid rangordning av personer) mycket kraftig. Ipsativa skalor har ansetts lösa problemet med självskattningarnas förskönande bedömningar (av taktiska skäl ger man medvetet för höga skattningar). Den vetenskapliga bakgrunden till UPP-testet påvisar att detta antagande är felaktigt och har utvecklat en metodik för korrektion av skönmålning. Forskningsresultat visar att i UPP-testet tar korrektionen i princip bort effekterna av skönmålning. Speciellt intressant är att kvinnor (som bluffar mindre än män) kommer bättre till sin rätt vid t ex urval då UPP-testet används.
Expertsystemet (som med datorn hjälp integrerar data) ger ett effektivt underlag för tolkning av resultaten, rekommendationer och beslut. Bl a är datorrapporteringen kvalificerad med fokus på väsentligheter. Testrapporten ger också en uppskattning av datakvaliteten för varje individs ifyllande.

Varje dimension har nyskrivna uppgifter och är begreppsvaliderade – inte alls vanligt annars.
Prediktiv validitet är påvisad mot ett yttre kriterium. Testets prognostiska validitet för prediktion av chefsansvar/inte chefsansvar är 0,51 en ansenlig koefficient när det gäller personlighetstest.
Dessutom ska nämnas att all dokumentation kring den tekniska utvecklingen av testet, manual och adderande PM är gratis tillgänglig. Det ger användaren unika tillfällen att läsa på om de psykometriska villkoren för testkvalitet, de psykologiska begreppens innehåll och principer för återkoppling och rekommendation vid tillämpningar inom arbetslivet.”

Jan Schröder, seniorkonsult vid Arenius Schröder & Besterman AB:
”Vi har samarbetat med prof. Lennart Sjöberg sedan augusti 2010 och med gott resultat använt UPP i ett stort antal chefsrekryteringar. Vi är mycket nöjda med resultaten, och ser fram mot ett fortsatt gott samarbete.”

VD MRG Tord Lindstedt:
”Genom UPP-testet säkerställer vi kvaliteten i våra rekryteringar. Det har varit ett värdefullt verktyg för oss på MRG.”

Svensk idrottspsykologi, blogg:
 http://svenskidrottspsykologi.nu/personlighetstest/

 
Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli bättre. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. Läs mer | Stäng
Kontakta oss
close slider

Namn

E-post

Telefonnummer

Ämne

Meddelande