Personlighetstest Understanding Personal Potential

Kontakta oss

så pratar vi mer om personlighetstester.

Nästa utbildning

5-6 februari + 12 mars
10-11 april + 16 maj

Anmäl dig här!

Frågor och svar

Hur testar man kandidaters begåvning?

Fråga: Hur testar man kandidaters begåvning? Svar: Intellektuell förmåga mäts med en särskild modul och sammanvägs sedan med resultatet från personlighetstestet. Vägningen mellan testpersonens personlighet och begåvning är flexibel och något vi alltid diskuterar innan testet tas i bruk. Vi brukar rekommendera att personlighet får 50 procent av vikten och begåvning 50 procent. Begåvningstestningen består […]

Varför är det bra att testa kandidaternas begåvning?

Fråga: Varför är det bra att testa kandidaternas begåvning? Svar: Såväl personlighet som begåvning är viktiga i arbetslivet. Det visar omfattande forskning sedan många år. G-faktorn, där g står för generell intelligens eller allmänintelligens, är en mycket viktig prognosfaktor för arbetsresultatet i praktiskt taget alla sammanhang.

Kan era personlighetstester endast användas för rekrytering?

Fråga: Kan era personlighetstester endast användas för rekrytering? Svar: Absolut inte, det finns massor av användningsområden för personlighetstester. UPP-testet kan vara till stor nytta vid exempelvis förändringsarbete, personlig utveckling eller i medarbetarundersökningar. Förändringsarbete När nya arbetsmetoder ska implementeras eller när annat förändringsarbete ska genomföras gäller det att hitta en gemensam startpunkt. En kartläggning eller genomlysning […]

Bidrar UPP-testet till att minska diskriminering vid rekrytering?

Postad den 4 Maj, 2017 i Frågor och svar, Personlighetstest, UPP-test

Fråga: Bidrar UPP-testet till att minska diskriminering vid rekrytering? Svar: Eftersom UPP-testet är objektivt försvinner risken för subjektivt godtycke och påverkan av irrelevanta faktorer. I vår forskning har vi funnit att kvinnor och invandrare tenderar att svara mera ärligt än övriga. Genomför man ingen korrektion missgynnas därför dessa grupper systematiskt. Om man korrigerar försvinner effekten […]

Kan UPP-testet hjälpa mig att skapa säkrare rekryteringsprocesser?

Fråga: Kan UPP-testet hjälpa mig att skapa säkrare rekryteringsprocesser? Svar: Självklart, vårt mål är att bidra till säkra rekryteringsprocesser! Psykologisk Metod har genomfört många nydanande forskningsprojekt. Resultatet är Understanding Personal Potential – UPP, ett test som är utvecklat i Sverige för bättre och säkrare rekryteringar. En viktig uppgift för dig som rekryterar är att genomskåda […]

Vi har många kandidater i en rekryteringsprocess, hur ska vi hantera det?

Fråga: Vi har många kandidater i en rekryteringsprocess, hur ska vi hantera det? Svar: Om ni har väldigt många kandidater i en rekryteringsprocess kan ni ta hjälp av StepOne Screen™. Du kan låta ett obegränsat antal sökande göra snabbtestet StepOne Screen™ och få en första sortering. På så vis snabbar du på rekryteringsprocessen och sänker […]

Hur kan jag använda personlighetstester vid rekrytering?

Fråga: Hur kan jag använda personlighetstester vid rekrytering? Svar: Det finns en mängd olika möjligheter för hur du kan använda dig av personlighetstester vid rekrytering. UPP-testet är ett flexibelt system av tester som våra erfarna medarbetare hjälper dig att utforma efter dina och din organisations behov. Oavsett om du behöver hjälp med att gallra bland […]

Jag fick staninevärde 1 i perfektionism

Postad den 4 Maj, 2017 i Frågor och svar, Personlighetstest

Fråga: Jag fick staninevärde 1 i perfektionism. Betyder det att jag är en slarvig person enligt testet? Svar: Nej, inte alls. Skalan i perfektionism är rensad från ”den friska noggrannheten”. Ligger man lågt i perfektionism kan man ändå vara väldigt noggrann med det som är viktigt att vara noggrann med, inte småsaker.

Påverkas personlighetstestet av humör

Postad den 4 Maj, 2017 i Frågor och svar, Personlighetstest, UPP-test

Fråga: Beror inte testresultatet på hur man känner sig när man tar testet, vilket humör man är på? Svar: Visst är det så. UPP är det enda testet som tar hänsyn till denna faktor.

Varför ska man utveckla nya personlighetstester?

Postad den 4 Maj, 2017 i Frågor och svar, Personlighetstest

Fråga: Varför ska man utveckla nya tester när det finns svenska översättningar av välkända tester som funnits i decennier? Svar: Amerikanska och brittiska test har utvecklats i kulturer som skiljer sig från vår i viktiga avseenden, inte minst när det gäller arbetslivet. Importerade test kan inte flexibelt anpassas efter svenska kunders skiftande behov. Datasäkerheten kan […]

Tillbaka till föregående sida
 
Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli bättre. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. Läs mer | Stäng
Kontakta oss
close slider

Namn

E-post

Telefonnummer

Ämne

Meddelande