Samarbete med JENSEN yrkeshögskola

JENSENS yrkeshögskola vill ligga steget före och använder sig därför av UPP Education som ”särskilt prov” och komplement i urvalsprocessen till deras utbildningsprogram. Det särskilda provet är utformat för att mäta den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen där den sökandes analysförmåga, logiskt tänkande och förmåga att arbeta lösningsorienterat i grupp, mäts och bedöms i testet. Fördelarna med metoden är flera: 

  • En strukturerad process, alla får möjlighet att genomföra samma test
  • En objektiv bedömning av den sökandes förmåga, testet tar givetvis inte hänsyn till exempelvis kön, etnicitet eller ålder.
  • Testet är tillgänglighetsanpassat, personer med funktionsvariationer har samma möjlighet att genomföra testet. UPP är för alla! 

Utöver fördelarna som beskrivs ovan så innebär metoden ett mervärde för den sökande. Förberedelsen inför arbetslivet startar nämligen redan vid ansökningen. Den sökande får möjlighet att prestera i ett test som till stor del påminner om testen de kommer att möta i det kommande jobbsökandet efter utbildningens slut. Idag är det bara ett fåtal yrkeshögskolor som använder sig av en liknande metod men Psykologisk Metod har sett att intresset bland yrkeshögskolor har ökat enormt det senaste året. JENSEN yrkeshögskola kan här ses som pionjärer!


Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Kontakt

info@psykologisk-metod.se
Telefon: 08-755 72 34