Psykologisk Metod

Säkrare rekryteringar med UPP

Home VÅRA REKRYTERINGSTESTER Sju tips när du väljer personlighetstest

7 tips för att välja rätt personlighetstest vid rekrytering!

Utbudet av personlighetstester på marknaden kan kännas som en djungel. Det finns många test på den svenska marknaden och det är inte helt enkelt att veta vad man ska leta efter när man väljer test. För att göra det lite lättare för dig när du ska välja personlighetstest har vi listat vad vi anser är de 7 viktigaste punkterna att tänka på.

  1. Test ska vara reliabla och valida. För testleverantören är det alltför enkelt att påstå att de test de säljer har mycket hög tillförlitlighet. Men saken måste dokumenteras.
  2. Be om manual och forskningsrapporter. Om sådant material inte lämnas ut, oavsett skäl, eller om man hänvisar till sin egen forskningsavdelning, kan du lugnt utgå från att det handlar om humbug, tills annat är bevisat.
  3. Test ska hantera skönmålning. Det är mycket vanligt i skarpa lägen som anställningsprövning. Det går att korrigera resultaten för skönmålning, men tyvärr kan få erbjuda denna tjänst, ännu färre kan visa i sin forskning att den fungerar.
  4. Fråga efter normer. Testresultat är inte meningsfulla om de inte sätts i relation till en normgrupp. Denna måste vara testad i skarpt läge, annars är den inte relevant. Åtminstone måste man ha data på skönmålning.
  5. Big Five räcker inte. Testen är överskattade och ofta illa översatta från amerikanska, men värst är att den har låg validitet, i snitt under 0.2. Detta enligt omfattande forskning där dessa dimensioner relaterats till arbetsresultat. Det behövs smalare skalor, mera direkt fokuserade på arbetslivet.
  6. Fråga hur testpersonernas integritet skyddas. Skickas data utomlands till servrar som är öppna för t ex amerikanska NSA? Hur är det med ”molnet”? Hur skyddad är informationen där mot ”hackers” och framtida server-kraschar? Står namn på testpersonen i klartext på de rapporter som genereras? Krypteras kommunikationen och i så fall på vilken nivå? Dessa frågor bör nog helst ställas av IT-experter inom din organisation. Varning för överslätande svar.
  7. Lita inte på vare sig små eller stora aktörers försäkringar om de inte åtföljs av dokumenterad forskning!

Läs om hur vi kvalitetssäkrar våra UPP tester här.

Om du har frågor kring de tester som vi på Psykologisk Metod erbjuder får du gärna höra av dig till oss så hjälper vi till!