Psykologisk Metod

Säkrare rekryteringar med UPP

UPP MOTIVATION

Identifiera motivation med vetenskapliga metoder

Vill du ta reda på vad som motiverar dina medarbetare eller kandidaterna i en rekryteringsprocess? Använd då UPP Motivation, ett test som på ett vetenskapligt sätt mäter individers motivation med hjälp av dimensioner som är granskade och godkända av DNV-GL. Testet kan både användas som en del i UPP Personality eller som ett separat test. Hör av dig till oss så berättar vi mer om UPP Motivation.