Psykologisk Metod

Säkrare rekryteringar med UPP

UPP Administrator

Med UPP Administrator får du ett skräddarsytt test anpassat för rekrytering av administratörsroller. Noggrannhet och struktur är av stor vikt samtidigt som det inte får slå över till perfektionism där noggrannheten kring detaljer slår över och blir allt för tidsödande. Andra personlighetsdrag som är väsentliga för en administratör:
• Ha en positiv och optimistisk attityd gentemot sig själv och sin omgivning
• Vara flexibel i sitt prioriteringssätt och vara handlingskraftig
• Ha en god samarbetsvilja

UPP Administrator hjälper dig att undvika felrekryteringar och hitta de kandidater med störst potential!