Psykologisk Metod

Säkrare rekryteringar med UPP

UPP HR

UPP HR är Psykologisk Metods skräddarsydda test för rekrytering av HR-personal. Även om HR-rollen skiljer sig åt beroende på befattning så finns det personlighetsdrag som är mer väsentliga i samtliga HR-roller. Exempel på betydande personlighetsdrag:
• En god exekutiv förmåga och kunna hantera motgångar i arbetet
• Noggrann och strukturerad
• En god emotionell intelligens och social förmåga
• En god problemlösningsförmåga

UPP HR hjälper dig att undvika felrekryteringar och hitta de kandidater med störst potential!