Psykologisk Metod

Säkrare rekryteringar med UPP

UPP IT

UPP IT är Psykologisk Metods skräddarsydda test för rekrytering av Utvecklare. En framgångsrik Utvecklare behöver bland annat ha en hög analytisk förmåga men även personlighetsdrag som:
• Kreativitet, en förmåga att tänka innovativt och vara öppen för nya idéer
• Samarbetsvillig
• Kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt

On theUPP IT hjälper dig att undvika felrekryteringar och hitta de kandidater med störst potential!