Psykologisk Metod

Säkrare rekryteringar med UPP

UPP Manager

UPP Manager är ett test avsett för rekrytering av managers eller chefer i olika positioner. En felrekrytering av en chef kan få ödesdigra konsekvenser för organisationen därför anser vi att det är av extra stor vikt att då använda sig av en gedigen rekryteringsprocess. Personlighetsdrag som är väsentliga för samtliga chefsroller är:
• En hög exekutiv förmåga och kunna hantera motgångar i arbetet
• En positiv och optimistisk attityd gentemot sig själv och sin omgivning
• En god emotionell intelligens och social förmåga
• En god problemlösningsförmåga
• Noggrann och strukturerad

Psykologisk Metod har ett skräddarsytt personlighetstest för rekrytering av managers och chefer. UPP Manager hjälper dig att undvika felrekryteringar och hitta de kandidater med störst potential!