Psykologisk Metod

Säkrare rekryteringar med UPP

UPP Service

Vi rekommenderar UPP Service vid rekrytering av olika tjänster inom servicesektorn. Även om servicerollen skiljer sig åt beroende på befattning så finns det personlighetsdrag som är mer väsentliga i samtliga serviceroller. Exempel på betydande personlighetsdrag:
• Noggrann och strukturerad
• Utåtvänd och bekväm med att ta kontakt med andra människor
• En positiv attityd gentemot kunder och kollegor
• Vara följsam och flexibel i arbetet gentemot kunder och kollegor
• En hög grad av samarbetsvilja, prestigelöshet och välvillighet

UPP Service hjälper dig att undvika felrekryteringar och hitta de kandidater med störst potential!