Psykologisk Metod

Säkrare rekryteringar med UPP

Home VÅRA REKRYTERINGSTESTER Screeningtest UPP Personality testdimensioner

UPP Personality testdimensioner

UPP MÄTER VIKTIGA EGENSKAPER MED FOKUS PÅ KOMPETENS I ARBETSLIVET:

– Samarbetsvilja
– Kreativitet
– Emotionell intelligens
– Social förmåga
– Grad av positiv grundattityd
– Uthållighet
– Självförtroende
– Perfektionism
– Social säkerhet
– Självuppskattning
– Individualism
– Beslutsamhet
– Handlingskraft
– Vänlighet
– Osjälviskhet


MÄTER ”THE BIG 5”:

– Utåtvändhet
– Emotionell stabilitet
– Öppenhet
– Följsamhet
– Noggrannhet

ARBETSMOTIVATION OCH ARBETSATTITYDER:

– Arbetsvilja
– Arbetsintresse
– Arbetstillfredsställelse
– Resultatorientering
– Förändringsvilja
– Kontrollorientering
– Ekonomisk motivation
– Balans arbete/övrigt liv