Testa kritiskt tänkande

Home VÅRA REKRYTERINGSTESTER Testa kritiskt tänkande
UPP CRITICAL THINKING

Test för kritiskt tänkande vid rekrytering

Kritiskt tänkande efterfrågas allt mer i samhället. Psykologisk Metod har utvecklat ett eget test för att mäta förmågan till kritiskt tänkande. Kritiskt tänkande innebär förmågan att ifrågasätta givna konventioner, att ”tänka utanför boxen”.

Kritiskt tänkande är en
viktig förmåga i arbetslivet

Personer som har denna förmåga spelar en allt viktigare roll i samhället. Detta beror i sin tur på den snabba vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Ett exempel är inom journalistiken där ett kritiskt tänkande driver på utvecklingen och hjälper media att ta fram livsviktig ny information.

 

Den s.k. nyandligheten ger många exempel på vikten av kritiskt tänkande. Ett område som kan utnyttjas för ekonomiska fördelar. Ta t ex tron på häxor eller ”naturläkemedel” som är en stor industri.

 

Kritiskt tänkande är skilt från intellektuell begåvning. Skalan innehåller items som bygger på kritiska reflektioner över innehållet i debatter och media. Det handlar om att vara orädd och självständig, att våga ifrågasätta omgivningens och chefers uppfattningar, vad som framställts i medier som sant, men kanske inte är det. Därför har vi utvecklat ett särskilt test för att mäta denna förmåga, UPP Critical Thinking.

Mät förmågan att tänka utanför boxen med UPP Critical Thinkning
KONTAKTA OSS

Boka en kostnadsfri konsultation

Boka in en kostnadsfri konsultation med oss för att prata om hur UPP kan hjälpa er organisation att skapa säkrare rekryteringar.