Testa kritiskt tänkande

Home VÅRA REKRYTERINGSTESTER Testa kritiskt tänkande
UPP CRITICAL THINKING

Test för kritiskt tänkande vid rekrytering

Psykologisk Metod har utvecklat instrumentet UPP Critical Thinking som syftar till att mäta kritiskt tänkande. Kritiskt tänkande kan definieras på många sätt, detta test mäter förmågan att dra rätt slutledningar utifrån en kort berättelse eller given information. Den testade uppmanas att tänka på vilka förutsättningar som gäller, vilka invändningar som kan riktas mot en given slutsats, allt med utgångspunkt i den information som ges.  

Kritiskt tänkande är en
viktig förmåga i arbetslivet

Behovet har ökat att kunna granska information och dra rimliga och riktiga slutsatser av omfattande och ibland motsägelsefull information i många yrken, särskilt i ledarroller och chefsroller.

 

Gemensamt för många definitioner av kritiskt tänkande är förmågan att analysera argument, utvärdera evidens och bevis, dra slutsatser genom induktion och deduktion, bedöma och utvärdera, ta beslut och att problemlösa.

 

Det vanligaste sättet att mäta kritiskt tänkande inom arbetsorganisationer är genom flervalstester (multiple choice). De erbjuder en möjlighet att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt få en indikation på var den testade står vad gäller att dra slutsatser utifrån given information. Resultat från testet kan sedan kompletteras med strukturerade intervjuer eller ytterligare metoder för att undersöka den testades förmåga till kritiskt tänkande.

 

UPP Critical Thinking kan med fördel genomföras tillsammans med olika UPP Begåvningstester.

Mät förmågan att tänka utanför boxen med UPP Critical Thinkning
KONTAKTA OSS

Jag vill veta mer om UPP Critical Thinking

Boka in en kostnadsfri konsultation med oss för att prata om hur UPP kan hjälpa er organisation att skapa säkrare rekryteringar.