Psykologisk Metod

Säkrare rekryteringar med UPP

Home VÅRA TESTTJÄNSTER Kartläggning inför outplacement
UPP TRANSITION

Kartläggning inför outplacement

Ditt verktyg för professionell omställning

Psykologisk Metod har lång erfarenhet av att arbeta med att identifiera individers potential, genom projekt så som omställning av chefer, identifiera potential hos nyanlända, rekrytering och urval till program. Vi erbjuder vetenskapligt baserade tester som granskats och certifierats av DNV-GL för den svenska arbetsmarknaden. Att använda sig av UPP Transition är ett effektivt komplement i en resurskrävande process. Det finns utmaningar i att se till att rätt satsningar görs på rätt individer, UPP Transition stöttar med verktyg och kompetens.

Er partner vid omställning

Det finns utmaningar med omställning så att rätt satsningar görs på rätt individer, vi stöttar med verktyg och kompetens. Psykologisk Metod har lång erfarenhet av att arbeta med att identifiera individers potential med hjälp av vetenskapligt baserade tester, certifierat av DNV-GL för den Svenska arbetsmarknaden. Vi har bred erfarenhet från projekt som syftar till att identifiera människors potential, så som omställning av chefer, identifiera potential hos nyanlända, rekrytering, urval till program. UPP Transition är ett effektivt komplement i en resurskrävande process.

Är du outplacementkonsult? Läs mer här

Fördelar med att använda UPP Transition

Identifiera potential på ett vetenskapligt vis och matcha mot kravprofil/roll

Främja kompetensutvecklingen genom att öka sannolikheten för att personer hamnar rätt

Resurseffektivt, smidigt utskick av tester till individer som genomför testet I lugn och ro. Smidig kartläggning för att effektivt identifiera kandidaterna med bäst potential för den nya tjänsten/utbildningsinsatsen

Ekonomiska fördelar – rätt personer går in i satsningarna, effektivare process

Objektiv metod som tar vara på potential samt främjar mångfald och jämställdhet

Kompetensutvecklande för de som arbetar med omställning, t ex rådgivare