Psykologisk Metod

Säkrare rekryteringar med UPP

Home UPP Transition
UPP TRANSITION

Ditt verktyg för professionell omställning

Psykologisk Metod har lång erfarenhet av att arbeta med att identifiera individers potential, genom projekt så som omställning av chefer, identifiera potential hos nyanlända, rekrytering och urval till program. Vi erbjuder vetenskapligt baserade tester som granskats och certifierats av DNV-GL för den svenska arbetsmarknaden. Att använda sig av UPP Transition är ett effektivt komplement i en resurskrävande process. Det finns utmaningar i att se till att rätt satsningar görs på rätt individer, UPP Transition stöttar med verktyg och kompetens.

Fördelar med att använda UPP Transition

  • Identifiera potential på ett vetenskapligt vis
  • Matcha mot kravprofil/roll
  • Främja kompetensutvecklingen genom att öka sannolikheten för att personer hamnar rätt
  • Resurseffektivt, smidigt utskick av tester till individer som genomför testet I lugn och ro. Smidig kartläggning för att effektivt identifiera kandidaterna med bäst potential för den nya tjänsten/utbildningsinsatsen
  • Ekonomiska fördelar – rätt personer går in i satsningarna, effektivare process
  • Objektiv metod som tar vara på potential samt främjar mångfald och jämställdhet
  • Kompetensutvecklande för de som arbetar med omställning, t ex rådgivare