Boka utbildning

 

Aktuella utbildningar för UPP personlighetstester

 

UPP Certifieringsutbildningar 2019 Läs mer om UPP Certifieringsutbildning

13-14 feb + 12 mars
10-11 april + 16 maj
18-19 sept + 22 okt
29-30 okt + 26 nov

 

UPP Vidareutbildning 2019 Läs mer om UPP Vidareutbildning

9 april 

 

Anmälan till certifieringsutbildning och vidareutbildning