Understanding Personal Potential

Upptäck din organisations verkliga potential med metoden Understanding Personal Potential (UPP). Våra forskningsbaserade tester ger insikter som hjälper din organisation att använda styrkorna hos varje individ och nå nya höjder.

Personbedömning

Med hjälp av tester, analyser och rådgivning kan vi hjälpa er att hitta och rekrytera den perfekta kandidaten för just er organisation.

Certifiering och utbildning

Vi delar med oss av vår kunskap för att er organisation självständigt ska kunna använda tester för personbedömning i verksamheten.

Organisationsutveckling

Med hjälp av forskningsbaserade metoder och verktyg stöttar vi er utveckling av samarbete i team och identifierar kompetensbehov.

Problemlösningstest

Understanding Personal Potential

Vi hjälper organisationer att skapa en djupare förståelse för varje individs potential, begåvning och personlighet. Vi tror på att genom identifiera och tillvara varje individs unika förmågor, kan vi hjälpa organisationer att nå sina mål och förverkliga sin fulla potential.

För att göra detta använder vi oss av metoder inom personbedömning och organisationsutveckling som grundar sig på Understanding Personal Potential (UPP), ett flexibelt system av tester som går att anpassa och kombinera efter varje organisations unika behov. 

UPP ger oss möjlighet att få en djupare förståelse för individens förmågor, personlighet och motivation, samt hjälper oss att identifiera viktiga områden för utveckling och förbättring.

Vi har deras förtroende

Forskningsbaserade tester för personbedömning

Vi litar på forskningen. Lita på oss!

Vår metod för personbedömning är Understanding Personal Potential (UPP), ett flexibelt system av tester för rekrytering och organisationsutveckling som går att anpassa och kombinera efter varje organisations unika behov. 

UPP-test används för mätning av personlighet, begåvning, motivation och kritiskt tänkande. Testerna genomförs i vår testplattform som anpassas efter behov och syfte med testningen.

Testtyper som erbjuds inom UPP:

  • Logiktest
  • Personlighetstest
  • Problemlösningstest
  • Begåvningstest

Våra tester för personbedömning är godkända för den svenska arbetsmarknaden. Certifieringen är utfärdad av Det Norske Veritas (DNV) som utfört en oberoende granskning för att verifiera vetenskapen bakom testerna.

Säkerställ rätt kompetens med UPP-metoden

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er organisation att fatta rätt beslut vid rekrytering och utvecklingsarbete.

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Pratbubbla med knapp och stängningsknapp
Psykologisk Metod
Just nu

Vill du veta mer?
Vi hjälper gärna dig.

Kontakta oss
Profilbild