Våra tester

UPP – Understanding Personal Potential – är ett system av tester för bedömning av personlighet, begåvning, motivation och kritiskt tänkande. Testerna genomförs på vår plattform och anpassas utifrån syfte och behov.  

Tester vid rekrytering & organisationsutveckling

UPP Personality

Vårt omfattande personlighetstest som även går att kombinera med begåvningstest. UPP Personality ger en fördjupad personlighetsbedömning och är framförallt ett måste för chefs- och specialisttjänster.

UPP StepOne Screen 

Vi anpassar ett kortare personlighetstest med eller utan begåvningstest utifrån er kravprofil, UPP StepOne Screen passar tidigt i rekryteringsprocessen och vid större kandidatvolymer.

UPP Problem Solving 

UPP Problem Solving är begåvnings-/logiktest som mäter kandidatens problemlösningsförmåga. Verbal-, logisk/spatial- och numerisk förmåga finns som alternativ. Kombinera valfritt utifrån kravprofil och tjänst.

UPP TwoSteps  

Låt ett större antal kandidater genomföra UPP StepOne Screen (StepOne). De som matchar kraven får sedan möjligheten att komplettera upp till ett UPP Personality (StepTwo).

UPP Critical Thinking

Med UPP Critical Thinking kan du testa kandidatens förmåga till kritiskt tänkande där testet kompletterar de typiska begåvningstesten. Behovet att kunna granska information och dra rimliga slutsatser av omfattande och ibland motsägelsefull information har ökat i många yrken, särskilt i ledarroller och chefsroller.

UPP Teams  

UPP Teams är personlighetstest som används för att jämföra kandidater/teammedlemmar i samband med rekrytering eller i ett befintligt team. Testet tar cirka 20 minuter att genomföra och verktyget används som kartläggning inför en teamutvecklingsprocess.

UPP Transition

UPP Transition är ett personlighetstest som används i omställningssammanhang och är ett personlighetstest som är skräddarsytt för att identifiera och lyfta fram människors potential vid omställning.

UPP Education

UPP Education används i samband med urval till studier och program och ger en objektiv bedömning t ex av de sökandes analytiska förmåga, logiskt tänkande och förmåga att samarbeta i grupp.

Lyckas med de bästa rekryteringarna

Understanding Personal Potential (UPP) för att bedöma individer – UPP utgör ett anpassningsbart system som erbjuder ett sortiment av tester som kan skräddarsys efter de specifika behoven inom din organisation.

Personlighetstest till rekrytering

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Pratbubbla med knapp och stängningsknapp
Psykologisk Metod
Just nu

Vill du veta mer?
Vi hjälper gärna dig.

Kontakta oss
Profilbild