Om oss

Home OM OSS

Säkrare rekryteringar
för alla inom potential management

Psykologisk metod skapar säkra rekryteringar för alla organisationer som arbetar med potential management, genom att erbjuda forskningsbaserade kvalitativa tester och kompetenta medarbetare.

Det gör vi genom att kontinuerlig säkerställa hög kvalitet på våra tester, göra dem tillgängliga för alla samt genom tillförlitlig IT, innovativa lösningar och ständig utveckling. Psykologisk Metod ska vara det naturliga valet inom potential management - idag i Sverige, i morgon över hela världen!
Vi erbjuder en rad olika tester för rekrytering och utveckling vilka alla syftar till att få en förståelse för individens personliga potential, därav namnet Understanding Personal Potential (UPP). UPP är ett flexibelt system av tester som går att anpassa och kombinera efter varje organisations unika behov. UPP består av personlighetstest (UPP Personality), begåvningstester (UPP Problem Solving), screeningtest (UPP StepOne Screen) och ett test för att mäta kritiskt tänkande (UPP Critical Thinking).

Affärsidé

Vi skapar säkra rekryteringar för alla organisationer som arbetar med potential management, genom att erbjuda forskningsbaserade kvalitativa tester och kompetenta medarbetare.

Mission

Säkrare rekryteringar för alla med Understanding Personal Potential

Vision

Det naturliga valet för alla inom potential management

VÅR HISTORIA

Historien bakom UPP

Lennart Sjöberg började arbeta med psykologiska testningar (både kliniska och arbetspsykologiska) redan på 60-talet. Intresset väcktes då han gick psykologutbildningen, som på den tiden innehöll en ganska gedigen grund i psykometrik.
Behovet av att använda tester inom arbetslivet ökade kraftigt och konsulter började då använda de tester som fanns tillgängliga i Sverige. Dessa tester blev snabbt populära trots att de tyvärr höll ganska låg kvalitet. Lennart såg det då som en intressant möjlighet att använda sina kunskaper för att ta fram nya test av hög kvalitet. Begreppet ”Big five” hade etablerats starkt. I validitetsstudier hade dessa visat sig ha en validitet på omkring 0,2. Lennart bestämde sig för att anta utmaningen att försöka utveckla tester med högre validitet än så.
UPP bygger på insikten att psykologiska variabler måste ha likartat innehåll om man ska få en hög validitet. Detta är en helt annan princip än den som ligger bakom Big Five. Idén till detta fick Lennart ursprungligen från sitt tidigare arbete med korrelation och likhet: stor likhet leder till högre korrelation.
När testet var skapat behövdes ett namn. Lennart satt en regnig kväll på Ipanema i Rio de Janeiro tillsammans med sin fru Mona Nettelman och brainstormade. De kom då tillsammans fram till namnet Understanding Personal Potential med förkortningen UPP.

Personlighetstester utvecklade i Sverige för bättre och säkrare rekryteringar

Med hög vetenskaplig kompetens erbjuder vi testningar, återkoppling/avrapportering samt certifieringsutbildning för företag och organisationer som vill genomföra testningarna själva. Vi kan också anpassa testet efter dina behov. Korrektion för skönmålning är en av våra specialiteter och Psykologisk Metod har genomfört många nydanande forskningsprojekt inom området.

KONTAKTA OSS

Boka en kostnadsfri konsultation

Boka in en kostnadsfri konsultation med oss för att prata om hur UPP kan hjälpa er organisation att skapa säkrare rekryteringar.