Om oss

Drivna av kunskap för människor och organisationer

Med forskning i ryggraden hjälper vi organisationer att förstå individens potential för att nå framgång i en föränderlig värld.

Affärsidé

Vi erbjuder expertis inom personbedömning och organisationsutveckling som bygger på gedigen forskning.

Mission

Med Understanding Personal Potential säkerställer vi rätt kompetens för rätt arbetsgivare och förändrar synen på personbedömning.

Vision

För lyckligare medarbetare och mer framgångsrika arbetsplatser.

Om oss

Vi stöttar er på er resa mot framgång. Det gör vi genom att erbjuda kunskap och verktyg för att ni ska förstå personens förmågor och fatta rätt beslut. Vi ser oss som en partner till organisationer som sätter högt värde på rätt kompetens.

Vi erbjuder en rad olika tjänster inom rekrytering och organisationsutveckling.  Vår expertis grundar sig på Understanding Personal Potential (UPP) – ett flexibelt system av tester för personbedömning som går att anpassa och kombinera efter varje organisations unika behov.

Historien bakom Understanding Personal Potential (UPP)

Metodiken Understanding Personal Potential (UPP) som ligger till grund av vår expertis är framtagen av Lennart Sjöberg, professor inom psykologi som i många år har varit verksam inom metodutveckling för psykologisk testning. Lennart Sjöberg började arbeta med psykologiska testningar (både kliniska och arbetspsykologiska) redan på 60-talet. Intresset väcktes då han gick psykologutbildningen, som på den tiden innehöll en ganska gedigen grund i psykometri. Lennart var samtidigt mycket insatt i vad som skedde internationellt och har baserat sin forskning på det.

Behovet av att använda tester inom arbetslivet har ökat kraftigt sedan 90-talet och konsulter började då använda de tester som fanns tillgängliga i Sverige. Dessa tester blev snabbt populära trots att de tyvärr ofta höll ganska låg kvalitet. Lennart såg det då som en intressant möjlighet att använda sina kunskaper för att ta fram nya test av hög kvalitet. 

 

Begreppet ”Big five”  (även kallad femfaktormodellen) hade etablerats starkt, och är den modell som de flesta forskare inom personlighetspsykologi är eniga om idag. Den är också integrerad inom UPP. UPP:s styrka är att det innehåller fler variabler, än de som ingår i Big Five. De har visat sig viktiga inom arbetslivet, som exempelvis motivationsfaktorer och de s.k. mörka sidorna. 

Lennart var en visionär och såg redan för 15 år sedan att Big Five var en nödvändig beståndsdel i ett personlighetstest men att det inte var tillräckligt. Det behövde kompletteras med ett flertal ytterligare variabler som är relevanta för arbetslivet. Dessa är integrerade i UPP.

 

Våra experter

anna_)
Anna Sandberg Bremberg CEO & Lic. Psychologist
Axel bild 2
Axel Österlund Business Developer & Assessment Specialist
32091_013 ateljeeggeborn
Elisabeth Westlin Product & Research Manager
Jens
Jens Nettelman IT support

Understanding potential is the key

Vi hjälper organisationer att ta nästa steg i en föränderlig värld. Boka en kostnadsfri konsultation för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er organisation att fatta rätt beslut vid rekrytering eller i utvecklingsarbete.

Address

Psykologisk Metod AB
Kungsholmstorg 3D
112 21 Stockholm

Kontakt

info@psykologisk-metod.se
Telefon: 08-755 72 34