Integritetspolicy

Psykologisk Metod AB

Allmänt

Psykologisk Metod L. Sjöberg AB (Psykologisk Metod) är ett svenskt aktiebolag med säte och adress Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm. Den här policyn innehåller information om vår webbplats och testsystem, hur informationen på webbplatsen och testsystemet får användas och hur vi behandlar personuppgifter. 

Genom ditt besök och användningen av tjänsterna som tillhandahålls via vår webbplats samtycker du till innehållet i denna policy och till att Psykologisk Metod behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR såsom föreskrivs närmare nedan.

I samband med testning får du själv aktivt lämna ditt samtycke till att Psykologisk Metod får behandla de personuppgifter som du lämnar. Behandlingen sker utifrån denna Integritetspolicy. Personuppgifter är nödvändiga för att testning ska kunna genomföras.

Observera att vi har en separat policy som behandlar användningen av cookies. Mer information om hur vi behandlar cookies hittar du i vår cookiepolicy.

När behandlar vi dina personuppgifter?

Psykologisk Metod behandlar dina personuppgifter när du anmäler dig till att delta i våra utbildningar, anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev, eller i övrigt söker kontakt med oss. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för enstaka marknadsföringsändamål.

Psykologisk Metod behandlar dina personuppgifter i samband med att du genomför en testning. Uppgifter som lämnas i samband med testning används för att Psykologisk Metod ska kunna fullgöra testuppdrag från kunder.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

När företrädare för ett företag gör anmälningar till utbildningar registreras namn på företagets kontaktpersoner och utbildningsdeltagare samt de telefonnummer och e-postadresser som uppges vid anmälan.

I samband med att en kandidat genomför en testning registreras personens namn, telefonnummer, e-postadress, test ID, kön, ålder och utbildningsnivå. Uppgifter om kön, ålder och utbildningsnivå samlas endast in i forskningssyfte.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. Psykologisk Metod har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du däremot själv lämnar sådan information förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du anmäler dig till Psykologisk Metods utbildningar eller nyhetsbrev via hemsidan, per telefon eller brev kommer de personuppgifter som du lämnar registreras i vårt register och används dels för att administrera kundförhållandet dels för att tillhandahålla beställda tjänster och produkter samt fakturera, hantera klagomål eller reklamationer.

Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Psykologisk Metods tjänsteutbud. När du skickar in intresseförfrågningar avseende utbildningar, eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Från tid till annan kan vi även komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål ifall du anmält dig till Psykologisk Metods utbildningar eller nyhetsbrev. Du kan när som helst motsätta dig denna behandling genom att följa länken i vårt e-postmeddelande eller genom att kontakta oss på info@psykologisk-metod.se eller tel +46(0)8 755 72 34.

I samband med testningar behandlas personuppgifter för att Psykologisk Metod ska kunna tillhandahålla beställda tjänster samt för vidare forskning. De personuppgifter som används för forskningsändamål är kön, ålder och
utbildningsnivå. Dessa uppgifter används för att ta fram normer för testresultaten. Personuppgifter som samlas in i samband med testningar kommer inte att användas för marknadsföringsändamål.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vid beställningar och anmälningar av Psykologisk Metods tjänster och produkter kan den information som antecknas i registret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till person eller företag utanför Psykologisk Metod, i den utsträckning det krävs för att administrera deltagandet i en utbildning eller för att utföra beställningen.

Endast Psykologisk Metods medarbetare samt beställaren av testningen har tillgång till den aktuella testningens personuppgifter.

Vad gäller marknadsföringsåtgärder samt uppföljning och utveckling av Psykologisk Metods tjänste- och produktutbud kan uppgifterna komma att lämnas ut till de personer eller företag som Psykologisk Metod samarbetar med. Vid behandling av personuppgifter i övriga situationer, lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in. Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

Hur länge finns personuppgifter kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. 

Efter avslutat uppdrag sparas vissa personuppgifter
i forskningssyfte (kön, ålder och utbildningsnivå). Personuppgifter som sparas i forskningssyfte avidentifieras så snart de inte längre fyller ett syfte att de kan identifieras. Övriga personuppgifter sparas så länge det behövs för att Psykologisk Metod ska kunna fullgöra sitt åtagande.

För att kunna informera om deltagande hos Psykologisk Metod behåller vi dina personuppgifter till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort, dock längst i fem år efter att kundförhållandet upphört. Vissa uppgifter behöver vi dessutom ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom gällande Bokföringslag, vilket innebär att sådana uppgifter sparas i 7 år. Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få ligga kvar en längre tid behåller vi dina personuppgifter till dess du önskar att uppgifterna tas bort. 

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Psykologisk Metod. Du ska i sådant fall begära detta skriftligen till Psykologisk Metod (för kontaktuppgifter, se nedan). Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller önskar bli raderad, kan du vända dig till Psykologisk Metod och skriftligen begära ändring eller radering.

Länkar

På Psykologisk Metods webbplats psykologisk-metod.se förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Psykologisk Metod har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Kontakt

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår
behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@psykologisk-metod.se eller tel +46(0)8 755 72 34.

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Footer logo transparant
Pratbubbla med knapp och stängningsknapp
Psykologisk Metod
Just nu

Vill du veta mer?
Vi hjälper gärna dig.

Kontakta oss
Profilbild