Vår expertis

Vi hjälper er att säkerställa rätt kompetens

Vi är specialiserade på att hjälpa er att hitta och rekrytera de mest lämpliga kandidaterna för er organisations behov. 

Vår expertis inom flera olika områden som rekrytering, organisationsutveckling och kompetensförsörjning, ger oss förmågan att hjälpa dig att bygga en stark verksamhet.

personlighetstest för rekrytering och utveckling

Personbedömning

Personbedömning kan användas inom olika områden såsom rekryteringar, kompetens- och personlig utveckling. Vi erbjuder genomförande av personlighetstester, analys och konsulttjänster kring testernas resultat. 

Vår metod för personbedömning grundar sig på Understanding Personal Potential (UPP) där bedömning av individens potential och begåvning är central. UPP är ett  flexibelt system av tester som går att anpassa och kombinera efter varje organisations unika behov.

Certifieringar och utbildningar

Vi vill hjälpa företag och organisationer att förstå hur man kan bedöma en persons potential och fatta rätt beslut om dem. Vi erbjuder utbildningar för att lära organisationer att använda tester för personbedömning på ett effektivt sätt.

Organisationsutveckling

Vi erbjuder forkningsbaserade verktyg och konsulttjänster för utveckling av organisationer och samarbete i team och arbetsgrupper.  

Våra tjänster inom organisationsutveckling omfattar även kartläggning av organisationens framgångsfaktorer som sedan kan användas i kompetensutveckling och rekryteringsprocesser. 

Rekryteringstest och organisationsutveckling

Organisationsutveckling

Vi erbjuder forkningsbaserade verktyg och konsulttjänster för utveckling av organisationer och samarbete i team och arbetsgrupper.  

Våra tjänster inom organisationsutveckling omfattar även kartläggning av organisationens framgångsfaktorer som sedan kan användas i kompetensutveckling och rekryteringsprocesser. 

Upptäck potential med personlighetstester

Upptäck individers potential med personlighetstester

Forskning bakom beslut

Vi hjälper er organisation att fatta bättre beslut genom att använda oss av metoder som har ett starkt kunskapsunderlag.

 Systemet Understanding Personal Potential (UPP) bygger på vår expertis och är utvecklat av Lennart Sjöberg, professor inom psykologi som i många år har varit verksam inom metodutveckling för psykologisk testning. 

Våra tester för personbedömning är godkända för den svenska arbetsmarknaden. Certifieringen är utfärdad av Det Norske Veritas (DNV) som utfört en oberoende granskning för att verifiera vetenskapen bakom testet.

Vi skapar förståelse för potential

Boka in en kostnadsfri konsultation med oss för att diskutera behov inom er organisation och hur vår expertis kan bidra till rätt kompetens och hållbar orgsanisationsutveckling.

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Pratbubbla med knapp och stängningsknapp
Psykologisk Metod
Just nu

Vill du veta mer?
Vi hjälper gärna dig.

Kontakta oss
Profilbild