Ipsativa & normativa svar

5 tips för träffsäker rekrytering

Ipsativa och normativa svarsformat i personlighetstest

Lennart Sjöberg, Handelshögskolan i Stockholm

Sammanfattning

Skönmålning är ett stort problem vid användning av personlighetstest i självrapportformat. Ett vanligt sätt att försöka lösa detta problem är att använda jämförande, eller ipsativa, svarsformat.

Den ansatsen har många problem. Dels innebär den besvärliga psykometriska problem, dels upplevs den som negativ av de testade. Ipsativa format bygger på jämförelser inom individer och kan logiskt sett inte användas för jämförelser mellan individer, något som gör dem i princip oanvändbara vid urval.

Forskning visar dessutom att ipsativa format inte lyckas eliminera effekterna av skönmålning. Det kan man emellertid göra till åtminstone 90 % med ett normativt svarsformat och användning av särskilda skalor för att mäta social önskvärdhet. Dessa skalor används sedan i statistiska modeller för korrektion. Eftersom kvinnor och invandrare skönmålar mindre än andra grupper missgynnas de om man inte korrigerar.

Ladda ner för att läsa resten för eget bruk, ej för spridning.

Copyright: Skrifter utgivna av Psykologisk Metod AB


Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Footer logo transparant