Våra tjänster

Personbedömning - Säkra bedömningar vid rekrytering och utveckling

Personbedömningar med logiska tester och personlighetstest

Vi erbjuder en komplett tjänst för personbedömningar där vi kan säkerställa rätt kompetens inom er organisation med hjälp av tester, analyser och professionell rådgivning.

Understanding potential is the key to the right decision

Vår metod för personbedömning är Understanding Personal Potential (UPP). Det är ett flexibelt system med olika tester som kan anpassas efter vad just din organisation behöver. 

Vi använder UPP för att mäta personlighet, intelligens, motivation och förmågan att tänka kritiskt. Testerna görs på vår plattform som anpassas efter syftet med testet.

Tester vid rekrytering & organisationsutveckling

UPP Personality

Vårt omfattande personlighetstest som även går att kombinera med begåvningstest. UPP Personality ger en fördjupad personlighetsbedömning och är framförallt ett måste för chefs- och specialisttjänster.

UPP StepOne Screen 

Vi anpassar ett kortare personlighetstest med eller utan begåvningstest utifrån er kravprofil, UPP StepOne Screen passar tidigt i rekryteringsprocessen och vid större kandidatvolymer.

UPP Problem Solving 

UPP Problem Solving är begåvnings-/logiktest som mäter kandidatens problemlösningsförmåga. Verbal-, logisk/spatial- och numerisk förmåga finns som alternativ. Kombinera valfritt utifrån kravprofil och tjänst.

UPP TwoSteps  

Låt ett större antal kandidater genomföra UPP StepOne Screen (StepOne). De som matchar kraven får sedan möjligheten att komplettera upp till ett UPP Personality (StepTwo).

UPP Critical Thinking

Med UPP Critical Thinking kan du testa kandidatens förmåga till kritiskt tänkande där testet kompletterar de typiska begåvningstesten. Behovet att kunna granska information och dra rimliga slutsatser av omfattande och ibland motsägelsefull information har ökat i många yrken, särskilt i ledarroller och chefsroller.

UPP Teams  

UPP Teams är personlighetstest som används för att jämföra kandidater/teammedlemmar i samband med rekrytering eller i ett befintligt team. Testet tar cirka 20 minuter att genomföra och verktyget används som kartläggning inför en teamutvecklingsprocess.

UPP Transition

UPP Transition är ett personlighetstest som används i omställningssammanhang och är ett personlighetstest som är skräddarsytt för att identifiera och lyfta fram människors potential vid omställning.

UPP Education

UPP Education används i samband med urval till studier och program och ger en objektiv bedömning t ex av de sökandes analytiska förmåga, logiskt tänkande och förmåga att samarbeta i grupp.

Konsulttjänster

Second opinion

Vi erbjuder second opinion mellan bedömningar när er organisation behöver komplettera intervjuer och andra metoder av en eller flera kandidater. Metoden innebär en objektiv och fördjupad bedömning av kandidater vid interna och externa tillsättningar.

Personbedömning med återkoppling

Vi sköter hela testprocessen, inklusive att matcha kandidaterna mot kravprofilen, genomföra testerna och ge muntlig återkoppling till de aktuella kandidaterna vid både interna och externa rekryteringar.

Så fungerar det

01. Identifiera

Tillsammans med er identifierar vi vilken typ bedömningstjänst ni behöver.

02. Anpassa

Utifrån de identifierade behoven anpassar vi upplägg och tjänst utifrån era behov.

03. Genomföra

Beroende på vilken tjänst eller upplägg vi kommit överens om, sker genomförandet av oss, med rådgivning från oss eller ni genomför uppdraget självständigt.   

Lyckas med de bästa rekryteringarna i varje anställning

Vi erbjuder personbedömning med hjälp av forskningsbaserade metoder för att ge en djupare förståelse av en individs potential. Detta hjälper organisationer att växa och anpassa sig i en föränderlig värld.

Personlighetstest till rekrytering

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Pratbubbla med knapp och stängningsknapp
Psykologisk Metod
Just nu

Vill du veta mer?
Vi hjälper gärna dig.

Kontakta oss
Profilbild