UPP Personality

UPP, Understanding Personal Potential, är ett forskningsbaserat kvalitativt personlighetstest som mäter viktiga dimensioner i arbetslivet, både personlighet och motivation. Personlighetstestet tar cirka en timme att genomföra och ger dig information som du inte kan få på annat sätt. 

Vad mäter testet?

 • 29 olika dimensioner i arbetslivet, inklusive variabler som har med ”dagsformen” att göra.
 • Anpassning till den aktuella arbetssituationen.
 • Viktiga egenskaper med fokus på kompetens i arbetslivet
  • Samarbetsvilja
  • Kreativitet
  • Emotionell intelligens
  • Social förmåga
  • Grad av positiv grundattityd
  • Uthållighet
  • Självförtroende
  • Perfektionism
  • Social säkerhet
  • Självuppskattning
  • Individualism
  • Beslutsamhet
  • Handlingskraft
  • Välvilja
  • Osjälviskhet
  "The Big 5"
  • Utåtvändhet
  • Emotionell stabilitet
  • Öppenhet
  • Följsamhet
  • Noggrannhet
  Arbetsmotivation och arbetsattityder
  • Arbetsvilja
  • Arbetsintresse
  • Arbetstillfredsställelse
  • Resultatorientering
  • Förändringsvilja
  • Kontrollorientering
  • Ekonomisk motivation
  • Balans arbete/övrigt liv

  Hur används testet?

  UPP Personality kan användas vid 

  • Rekrytering
  • Utveckling
  • Kartläggning

  UPP Personality kan även kombineras med UPP Problem Solving för mätning av begåvning.

  • Certifierat av DNV
  • Mäter och korrigerar för skönmålning
  • Tar hänsyn till dagsformen
  • Mäter viktiga dimensioner utöver Big Five

  Lär dig mer om forskningen bakom
  UPP Personality

  Adress

  Psykologisk Metod AB
  Besöksadress: Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm
  Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

  Kontakt

  info@psykologisk-metod.se
  Telefon: 08-755 72 34