UPP Personality - Ökad träffsäkerhet med personlighetstest

UPP Personality är ett forskningsbaserat personlighetstest som mäter viktiga dimensioner i arbetslivet, både personlighet och motivation. Personlighetstestet tar ungefär en timme att genomföra och ger dig unik information inför din bedömning.

Så fungerar personlighetstest

 • 29 olika dimensioner i arbetslivet, inklusive variabler som har med ”dagsformen” att göra.
 • Anpassning till den aktuella arbetssituationen.
 • Viktiga egenskaper med fokus på kompetens i arbetslivet
  • Samarbetsvilja
  • Kreativitet
  • Emotionell intelligens
  • Social förmåga
  • Grad av positiv grundattityd
  • Uthållighet
  • Självförtroende
  • Perfektionism
  • Social säkerhet
  • Självuppskattning
  • Individualism
  • Beslutsamhet
  • Handlingskraft
  • Välvilja
  • Osjälviskhet
  "The Big 5"
  • Utåtvändhet
  • Emotionell stabilitet
  • Öppenhet
  • Följsamhet
  • Noggrannhet
  Arbetsmotivation och arbetsattityder
  • Arbetsvilja
  • Arbetsintresse
  • Arbetstillfredsställelse
  • Resultatorientering
  • Förändringsvilja
  • Kontrollorientering
  • Ekonomisk motivation
  • Balans arbete/övrigt liv

  Personlighetstest vid rekrytering och intern utveckling

  Personlighetstester är vanliga verktyg för att bedöma en kandidats potential vid en rekrytering eller hos en medarbetare vid intern utveckling. Testet kan vara uppbyggt på olika sätt men syftar till att bedöma olika personliga egenskaper för att se hur väl en person passar för en specifik roll eller kultur.

  En grundläggande princip i vårt arbete med personlighetstest är att de genomförs som en objektiv bedömning och aldrig används på ett sätt som diskriminerar kandidater baserat på irrelevanta faktorer. En korrekt användning av testet bidrar till ökad träffsäkerhet vid rekrytering och kan hjälpa organisationer att hitta den bäst lämpade kandidaten för en specifik roll.

  Hur används UPP Personality

  UPP Personality kan användas vid 

  • Rekrytering
  • Utveckling
  • Kartläggning

  UPP Personality kan även kombineras med UPP Problem Solving för mätning av begåvning.

  Rekrytera utan CV

  Smartare rekrytering

  Att arbetsgivare utför tester i samband med rekryteringar blir allt vanligare. Denna metod är fördelaktig då den bidrar till smidigare rekryteringsprocesser som oftast kan bli tidskrävande och kostsamma. Forskningen kring personlighetstester sker kontinuerligt för att öka  tillförlitligheten och träffsäkerheten vilket leder till säkrare bedömningar.

  Minska antalet felrekryteringar

  Att använda sig av personlighetstester hjälper till att identifiera vilka kandidater som passar tjänstens behov på bästa sätt. Detta minskar risken för felrekrytering och bidrar istället till att öka chanserna för en lyckad anställning. Om kandidaternas personlighet och beteenden matchar arbetsrollens förväntningar ökar sannolikheten för att de trivs, samt fattar beslut och presterar på ett effektivt sätt.

  • Certifierat av DNV
  • Mäter och korrigerar för skönmålning
  • Tar hänsyn till dagsformen
  • Mäter viktiga dimensioner utöver Big Five

  Mer om personlighetstest och UPP Personality

  Personlighetstester kan identifiera olika personlighetstyper och ge en indikation på hur en kandidat kommer att prestera i en viss arbetsmiljö.

  Genom att identifiera styrkor och utvecklingsmöjligheter hos kandidater får rekryterare och ledare en grund för att rekrytera den mest lämpliga kandidaten för en viss position.

  Personlighetstest till rekrytering

  Adress

  Psykologisk Metod AB
  Besöksadress: Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm
  Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

  Pratbubbla med knapp och stängningsknapp
  Psykologisk Metod
  Just nu

  Vill du veta mer?
  Vi hjälper gärna dig.

  Kontakta oss
  Profilbild