UPP Education

UPP Education används vid urval till studier, utbildningar och program och anpassas utifrån vad som är viktigt att bedöma i den aktuella situationen.

 

Personbedömning vid urval till utbildning

  • Testet mäter personlighet, motivation, kritiskt tänkande och logik.
  • UPP Education är format som strukturerad och objektiv bedömning där alla får möjlighet att prestera och bedömas på lika villkor. 
  • Testet är tillgänglighetsanpassat, personer med funktionsvariationer kan genomföra testet
  • Utöver en testrapport av den ansökandes resultat, ingår även intervjuunderlag till dig som är anpassat utifrån varje individ

Hur används testet?

UPP Education kan användas vid exempelvis urval till

  • MBA-utbildningar
  • Yrkesprogram
  • Ledarprogram
  • Traineeprogram

– En strukturerad och objektiv bedömning, alla får möjlighet att prestera och bedömas på lika villkor
– Testet är tillgänglighetsanpassat, personer med funktionsvariationer kan genomföra testet
– Utöver en testrapport av den ansökandes resultat, ingår även intervjuunderlag till dig som är anpassat utifrån varje individ

Test vid urval av utbildning
Upp education

Vill du veta mer om UPP Education?

Hör av dig till oss för att få reda på mer om UPP Education som en del i urvalsprocessen till ett utbildningsprogram.

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm