3 saker du ska titta efter när du väljer personlighetstest

Anmälan till certifiering av understanding personal potential

Det finns en hel uppsjö av olika personlighetstester tillgängliga på marknaden. Hur vet man egentligen vilket test man ska välja? Vad är viktigt att tänka på när man väljer test? Och vilka krav bör man ställa på en testleverantör? I det här blogginlägget ska jag försöka svara på i alla fall några av de funderingar man kan ha inför att välja personlighetstest.

Till att börja med tycker jag att ni ska ställa höga krav på er testleverantör. Ni ska använda testerna för att rekrytera, något av det viktigaste en organisation kan göra. Då är det viktigt att testningarna genererar information av hög kvalitet som hjälper er att fatta ett så bra beslut som möjligt. Testerna ska göra era urval säkrare och effektivare, både för er som arbetsgivare och för kandidaterna.

3 saker man bör titta efter när man väljer personlighetstest:

  • DNV-certifiering för den svenska arbetsmarknaden
    Ett första sätt att säkerställa kvaliteten är att titta efter en DNV-certifiering. DNV är den organisation som ansvarar för granskningen av tester på den svenska arbetsmarknaden. En certifiering från DNV fungerar som en kvalitetsstämpel, experter på området har granskat forskningen bakom så att du ska kunna känna dig trygg. Viktigt är även att se till att certifieringen faktiskt avser den svenska arbetsmarknaden, då kan ni känna er trygga med att testet är granskat utifrån den kontext de ska användas i.
  • Tillgänglighetsanpassning
    En av de viktigaste anledningarna till att använda personlighetstester är för att minska risken för diskriminering. Då är det mycket viktigt att inte testerna diskriminerar genom att inte kunna utföras av exempelvis en person som är blind. Att alla ska kunna genomföra ett personlighetstest på lika villkor bör vara självklart men i verkligheten är det inte alltid det. Se till att välja en testleverantör som har sett till att tillgänglighetsanpassa sina tester. Om ett test har en bra tillgänglighetsanpassning ska det inte spela någon roll om kandidater har dyslexi, är blinda eller har någon annan funktionsvariation, alla kan ta testet på lika villkor. Fråga de testleverantörer du väljer mellan vilka tillgänglighetsanpassningar som gjorts.
  • Mäter och korrigerar för skönmålning
    En vanlig problematik vid rekrytering är att personer framställer sig som bättre än de egentligen är. Forskning har visat att människor gör detta olika mycket. Exempelvis tenderar män att framställa sig som bättre än de egentligen är i högre grad än kvinnor. Professor Lennart Sjöberg har hittat en metod för att hantera detta. Genom att använda test som mäter och korrigerar för skönmålning kan vi skapa säkrare rekryteringsprocesser där risken för diskriminering är liten och den som är bäst lämpad för jobbet får tjänsten.

Våga ställa höga krav på era tester, både för organisationens och kandidaternas skull!


Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Footer logo transparant