Är personligt brev nödvändigt?

Under många år har kandidater sökt jobb genom att hitta en annons för en tjänst de är intresserade av, skicka in ett CV och personligt brev och sedan hoppas på att komma med i processen om jobbet. Men varför ser det egentligen ut så här? Vi tror att det många gånger har med vana att göra. Man har alltid rekryterat på det sättet och att ändra om en process kan ibland vara läskigt. Huruvida det personliga brevet verkligen behövs har länge diskuterats flitigt. Ett av de stora problemen ligger i hur brevet ska bedömas. Att bedöma alla kandidater på lika villkor blir väldigt svårt och det är dessutom svårt att inte påverkas av faktorer som inte är relevanta för rekryteringen.

För att minska risken för diskriminering vid rekrytering, ge alla kandidater samma möjlighet samt öka chansen att den som anställs är den som är bäst lämpad för jobbet tycker vi att det personliga brevet bör ifrågasättas. Att använda det personliga brevet på ett objektivt sätt i en rekryteringsprocess är knepigt. Genom att byta ut de mest subjektiva metoderna (där det personliga brevet kan räknas in) mot metoder med en högre grad av objektivitet skapas goda förutsättningar för lyckade rekryteringar. Dessutom är det mycket tidskrävande för rekryterare att sitt och läsa igenom alla kandidaters personliga brev, tid som skulle kunna användas till annat.

Ett syfte som man kan argumentera för att det personliga brevet fyller är att rekryteraren ska få en bild av kandidatens personlighet och inte bara erfarenhet (som presenteras i CV’t). Om det är anledningen till att man använder sig av personligt brev skulle vi rekommendera att man istället går över till att använda sig av personlighetstester. Det ger en mer objektiv bild och kandidaterna kan jämföras mot varandra. Framförallt hjälper även tester till att ge en bredare bild av personligheten, inte bara de sidor som kandidaten själv vill lyfta fram, att upptäcka risker är minst lika viktigt som att se de positiva sidorna.

Förutom att det både är svårt (för att inte säga omöjligt) att jämföra kandidaterna och få en helhetsbild av personligheten med hjälp av personliga brev finns ett annat stort problem. I personliga brev framkommer ibland även information som egentligen inte är relevant för rekryteringsprocessen. Det kan vara allt från vart ifrån kandidaterna kommer, vilket fotbollslag de hejar på eller hur deras familjesituation ser ut. Den informationen säger inget om hur väl en person kommer att prestera på jobbet men risken är stor att man som rekryterare omedvetet låter det påverka beslutet om vem som ska gå vidare i processen.

Några fördelar med att använda tester istället för personligt brev:
  • Ekonomiska fördelar: sparar tid och minskar kostsamma felrekryteringar
  • Minskad risk för diskriminering
  • Upptäck kandidaternas potential

Om du vill se över din rekryteringsprocess och skapa goda förutsättningar till säkra rekryteringar så hjälper vi dig gärna.