Könsskillnader

Skönmålning: Könsskillnader i skarpt och oskarpt läge

Personer som sökte chefsbefattning eller befordran som chefer (skarpt läge) testades med
UPP-testet och jämfördes med normdata (oskarpt läge). De två måtten på skönmålning gav
liknande resultat och har för enkelhets skull slagits ihop till ett kombinerat mått.

Slutsatsen:
Kraftig skönmålning förekom i chefsrekrytering i dessa data.

Korrektion för skönmålningen minskade kraftigt nackdelen för kvinnor som tycktes vara mera ärliga i sina svar på testet än vad män var.


Address

Psykologisk Metod AB
Kungsholmstorg 3D
112 21 Stockholm

Kontakt

info@psykologisk-metod.se
Telefon: 08-755 72 34