Könsskillnader

Könsskillnader

Skönmålning: Könsskillnader i skarpt och oskarpt läge

Personer som sökte chefsbefattning eller befordran som chefer (skarpt läge) testades med
UPP-testet och jämfördes med normdata (oskarpt läge). De två måtten på skönmålning gav
liknande resultat och har för enkelhets skull slagits ihop till ett kombinerat mått.

Slutsatsen:
Kraftig skönmålning förekom i chefsrekrytering i dessa data.

Korrektion för skönmålningen minskade kraftigt nackdelen för kvinnor som tycktes vara mera ärliga i sina svar på testet än vad män var.


Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Footer logo transparant