Potential VS. Erfarenhet

Potential över erfarenhet

När det är dags att anställa en ny medarbetare är det inte helt enkelt att veta vad man ska leta efter hos kandidaterna. Å ena sidan vill man ofta ha någon som redan har erfarenhet av arbetsuppgifterna, å andra sidan vill man hitta någon som har potential att lära sig och utvecklas tillsammans med organisationen. Ibland är det svårt att hitta bra kandidater som uppfyller båda dessa önskningar. Vad är egentligen värt mest när man ska anställa?

Skillnaden mellan erfarenhet och potential

I rekryteringssammanhang pratar man ofta om både potential och erfarenhet. Men vad är det egentligen för skillnad och när är det viktigt att titta på det ena eller det andra? Först behöver vi reda ut skillnaderna mellan erfarenhet och potential. Erfarenhet syftar till vad en person har gjort tidigare, alltså vad man varit med om. Medan potential istället handlar om hur en person har möjlighet att utvecklas i framtiden. Erfarenhet handlar alltså om vad personen har gjort tidigare medan potential handlar om vad hen skulle kunna åstadkomma i framtiden.

I rekryteringar efterfrågas ofta en specifik erfarenhet, som till exempel ett visst antal år inom en liknande roll, att ha arbetat enligt en viss metod, drivit en viss typ av projekt eller haft ansvar för ett område. Men det är viktigt att komma ihåg att erfarenheten endast säger något om vad en person har gjort. Erfarenheten säger egentligen inget om hur väl en person har presterat och dessutom kan kontexten spela en viss roll. Ett tydligt exempel är att den som har varit chef längst (och alltså har mest erfarenhet) inte nödvändigtvis behöver vara den bästa chefen. En Junior medarbetare som har rätt potential kan bli en fantastisk chef trots att hen saknar erfarenhet. Självklart finns det fall då erfarenhet är absolut nödvändigt för att man ska klara av jobbet men det är viktigt att komma ihåg att erfarenhet egentligen inte säger något om framtida prestation.

Eftersom potentialen istället berättar för oss vilken möjlighet en person har att utvecklas inom rollen är detta ett säkrare kort vid rekrytering. Forskning har gång på gång visat att en persons personlighet och begåvning ligger i topp när det kommer till vad som kan förutsäga arbetsprestation. En individs potential är alltså något man bör lägga stor vikt vid när man rekryterar.

Glöm heller inte bort att dina kandidater troligen byter jobb för att de vill göra något nytt. Många vill inte jobba med exakt samma saker som på sitt tidigare arbete. Genom att leta efter kandidater som har erfarenhet av allt de som rollen innehåller riskerar ni alltså att missa de kandidater som är hungriga på att lära sig just detta, de som vill utvecklas inom området.


Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Footer logo transparant
Pratbubbla med knapp och stängningsknapp
Psykologisk Metod
Just nu

Vill du veta mer?
Vi hjälper gärna dig.

Kontakta oss
Profilbild