Personlighetstest

Home UPP TESTER Personlighetstest
UPP PERSONALITY

UPP Personality är personlighetstestet som skapar säkra rekryteringar

UPP, Understanding Personal Potential, är ett forskningsbaserat kvalitativt personlighetstest som mäter viktiga dimensioner i arbetslivet. Personlighetstestet tar cirka 1 timme. En viktig fråga för dig som rekryterar är att genomskåda skönmålning. Forskningen visar att det är svårare än man kanske tror. UPP Personality hanterar det problemet.

Hur används UPP Personality?

UPP Personality kan användas i alla rekryteringsprocesser. Vilka dimensioner som mäts kan anpassas efter varje organisations eller tjänsts behov, totalt finns 30 dimensioner tillgängliga. Upp Personality kan även kombineras med UPP Problem Solving för mätning av begåvning. Organisationer kan certifieras för att själva genomföra testningar. Alternativt så hjälper vi på Psykologisk Metod till med hela testförfarandet, och återkopplar sedan testresultaten till dig som kund. Resultaten från UPP Personality går att ta del av genom ett flertal olika rapporter, ni väljer den form som passar er bäst.

 

UPP Personality har hög kvalitet och hanterar skönmålning

UPP Personality är ett helt system av personlighetstester utvecklade av professor Lennart Sjöberg. UPP Personality är ett personlighetstest som korrigerar för skönmålning på ett vetenskapligt validerat sätt, läs mer om skönmålning här. Våra test UPP Personality, UPP Problem Solving och UPP StepOne Screen är certifierade av Det Norske Veritas (DNV-GL), Läs om certifieringen av DNV-GL här.

Vi erbjuder snabb support kring dina personlighetstester

Certifierat av DNV-GL

Tillgänglighetsanpassat

Mäter & korrigerar för skönmålning

Tar hänsyn till dagsformen

KONTAKTA OSS

Boka en kostnadsfri konsultation

Boka in en kostnadsfri konsultation med oss för att prata om hur UPP kan hjälpa er organisation att skapa säkrare rekryteringar.