Vanliga frågor

FAQ

Vanliga frågor om Understanding Personal Potential (UPP) metoden och våra tjänster.

Hur testar man kandidaters begåvning?

Intellektuell förmåga mäts med en särskild modul och sammanvägs sedan med resultatet från personlighetstestet. Vägningen mellan personlighet och begåvning är flexibel och något vi alltid diskuterar innan testet tas i bruk. Vi brukar rekommendera att personlighet får 50 procent av vikten och begåvning 50 procent. 


Olika typer av begåvningstester
Begåvningstestningen består av två delar: en som mäter den verbala förmågan (analogitest) och en som mäter logisk-spatial förmåga med serier av prickmönster. Dessa deltest ger sammantaget en bra samlad bild av en persons g-faktor.


Mät begåvning i ett screeningtest
Screeningtestet finns i en version som innehåller en del som mäter begåvning på samma sätt som testet Problemlösning, men med bara hälften så många uppgifter.

Varför är det bra att testa kandidaternas begåvning?

Såväl personlighet som begåvning är viktiga i arbetslivet. Det visar omfattande forskning sedan många år. G-faktorn, där g står för generell intelligens eller allmänintelligens, är en mycket viktig prognosfaktor för arbetsresultatet i praktiskt taget alla sammanhang.

Kan personlighetstester endast användas för rekrytering?

Absolut inte, det finns massor av användningsområden för personlighetstester. UPP kan vara till stor nytta vid exempelvis förändringsarbete, personlig utveckling eller i medarbetarundersökningar.


Förändringsarbete
När nya arbetsmetoder ska implementeras eller när annat förändringsarbete ska genomföras gäller det att hitta en gemensam startpunkt. En kartläggning eller genomlysning av gruppens samlade kompetens, tillgångar och potential ger en tydlig bild av nuläget. Genom att fokusera på rätt saker når ni snabbare målen. Det gäller såväl för lednings- och medarbetargrupper.


Personlig utveckling
Vi kan hjälpa er att kartlägga en persons kompetenser, styrkor och utvecklingsområden när det är dags att investera i någons personliga utveckling. På så vis är det möjligt att staka ut en effektiv väg framåt.


Medarbetarundersökningar
UPP mäter också anpassning till den aktuella arbetssituationen och kan därför vara till stor nytta i en medarbetarundersökning.

Möjligheterna är många, hör av dig och berätta mer om dina utmaningar så tar vi fram ett förslag på hur vi kan hjälpa just dig och din organisation.

Hur bidrar UPP Personality till att minska diskriminering vid rekrytering?
Eftersom UPP Personality är objektivt försvinner risken för subjektivt godtycke och påverkan av irrelevanta faktorer. I vår forskning har vi funnit att kvinnor och invandrare tenderar att svara mera ärligt än övriga. Genomför man ingen korrektion missgynnas därför dessa grupper systematiskt. Om man korrigerar försvinner effekten av skönmålning. UPP gynnar därför jämställdhet och mångfald.
Kan UPP hjälpa mig att skapa säkrare rekryteringsprocesser?

Självklart, vårt mål är att bidra till säkra rekryteringsprocesser! Psykologisk Metod har genomfört många nydanande forskningsprojekt. Resultatet är Understanding Personal Potential – UPP, ett test som är utvecklat i Sverige för bättre och säkrare rekryteringar.


Skönmålning
En viktig uppgift för dig som rekryterar är att genomskåda skönmålning. Många menar att de kan det, men forskningen visar motsatsen. Med UPP eliminerar du effekten av skönmålning till mellan 90 och 95 procent. Det är nästan omöjligt att ”lura” detta test, till skillnad från vanliga självrapporttest. Metoden fungerar som en brandvägg och hindrar att resultaten påverkas av taktiksvar.

Vi har många kandidater i en rekryteringsprocess, hur ska vi hantera det?

Om ni har väldigt många kandidater i en rekryteringsprocess kan ni ta hjälp av UPP StepOne Screen. Du kan låta ett obegränsat antal sökande göra snabbtestet UPP StepOne Screen och få en första sortering. På så vis snabbar du på rekryteringsprocessen och sänker dina kostnader. Den största vinsten är nog ändå att du inte riskerar att missa guldkornen.

 

Två-stegs test

Du kan också välja att göra UPP TwoSteps; Screening och de fulla personlighets- och begåvningstesten bakas ihop till en slutrapport – en smidig allt-i-ett-lösning!

Hur kan jag använda personlighetstester vid rekrytering?

Det finns en mängd olika möjligheter för hur du kan använda dig av personlighetstester vid rekrytering. UPP är ett flexibelt system av tester som våra erfarna medarbetare hjälper dig att utforma efter din organisations behov. Oavsett om du behöver hjälp med att gallra bland ett stort antal kandidater eller ska tillsätta chefer eller andra nyckelpersoner är personlighetstester ett mycket effektivt hjälpmedel.

Har du fler frågor?

Kontakta oss på info@psykologisk-metod.se eller boka konsultation

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få uppdateringar om kommande utbildningar, nya tester, praktiska tips och nyheter om forskningen.

Genom att klicka på Prenumerera godkänner du vår personuppgiftspolicy

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

DNV_NO_Arbeidspsykologisk_test_en_vitt

Kontakt

info@psykologisk-metod.se
Telefon: 08-755 72 34