5 tips för träffsäker rekrytering

5 tips för träffsäker rekrytering

Rekrytering är både svårt och viktigt. Felrekryteringar kan bli mycket kostsamma och orsaka stora problem. Hur processen är designad kan få stor påverkan på hur utfallet blir. En bra och genomtänkt process minskar helt enkelt riskerna för att det blir fel. Vi har samlat några tips för hur du kan skapa träffsäkrare processer.

Fem tips för träffsäker rekrytering:

 1. Gör ett grundligt kravprofilarbete

  Grunden för att få till en bra rekryteringsprocess är göra ett gediget kravprofilarbete. Genom att lägga tid på att ta fram en bra kravprofil skapar du bra förutsättningar för att rekrytera rätt. Fundera över vad som verkligen är relevant för att lyckas i rollen och låt sedan det bli ditt viktigaste verktyg genom hela processen. Kravprofilen bör användas som verktyg för hur hela processen och alla dess steg utformas. Se till att göra ett ordentligt arbete med kravprofilen inför varje roll som ska rekryteras istället för att utgå från samma mall för alla roller. Det tar lite mer tid i början av processen men sparar in tid senare och ökar chanserna att det blir riktigt bra.

 2. Testa tidigt
  Forskning visar att tester fungerar som allra bäst när de används tidigt i processen. Genom att använda tester tidigt i processen får du möjlighet att upptäcka guldkorn bland kandidaterna som du kanske annars missat och kan tidigt se vilka kandidater som inte matchar de personliga egenskaperna i kravprofilen. Ett alternativ är att använda ett tvåstegstest, då kan du screena av många kandidater tidigt i processen och sedan låta de som går vidare komplettera upp till en full personlighets- och begåvningstestning.

 3. Skippa magkänslan
  Hur gärna vi än vill tro att vår magkänsla är ett bra instrument vid rekrytering pekar forskningen gång på gång på det motsatta. Ju mindre magkänsla som blandas in desto mindre blir risken för felrekryteringar. Använd istället objektiva metoder som bygger på vetenskaplig forskning.

 4. Använd strukturerade intervjuer med kompetensbaserade frågor
  För att ge alla kandidater samma möjligheter är det viktigt att du använder strukturerade intervjuer. Tänk noga igenom vad du ska fråga och håll dig sedan till det. Använd din kravprofil när du tar fram intervjuguiden och se till att frågorna är kompetensbaserade. Undvik frågor som inte är relevanta för tjänsten så som hur deras familjesituation ser ut eller vilket djur de tycker de är mest lika.

 5. Återkoppla testresultat till kandidaterna
  Att återkoppla testresultat är viktig en del i kvalitetssäkringen. Om det finns problem med testningen finns det under återkopplingen möjlighet att prata om vad detta kan bero på. Under återkopplingen finns möjlighet att skapa en större förståelse för hur ett resultat kan ta sig uttryck i verkligheten. Kandidaterna uppskattar ofta återkopplingen som brukar leda till nya insikter och en god kandidatupplevelse.

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Footer logo transparant