Begåvningstest vid urval

Begåvningstest vid urval

Begåvningstest vid urval av sökande till Handelshögskolan i Stockholm

Lennart Sjöberg, Rapport (2012):2.

Reviderad i maj 2012.

Sammanfattning

Denna rapport skrevs ursprungligen på beställning av HHS som stod inför att införa ett nya psykologiska begåvningstest för urval av sökande till utbildningen. Den har inte tidigare publicerats. Den innehåller en kortfattad översikt av testområdet samt kommentarer om de test som hade använts fram till 1987.

Dessa test studerades närmare empiriskt och visade sig mäta en g-faktor, som hade förhållandevis god validitet i relation till studieresultat vid HHS. Förslag till fortsatt utveckling gjordes. Denna version, daterad 2012, skiljer sig från den ursprungliga genom att referenserna uppdaterats och diskussion utvidgats något. Perspektivet på begåvnings- kontra personlighetstest är ett annat: personlighetstest framstår nu som viktigare än de gjorde 1987.

Personlighetens betydelse är nu mycket bättre dokumenterad Begåvningstesten, särskilt i form av g-test, har fortsatt att visa sig vara mycket användbara som prediktorer av arbets- och utbildningsresultat .Nya utvecklingslinjer vid begåvningstestning har däremot inte riktigt levt upp till de förhoppningar man hade.

Ladda ner för att läsa resten för eget bruk, ej för spridning.

Copyright: Skrifter utgivna av Psykologisk Metod AB


Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Footer logo transparant
Pratbubbla med knapp och stängningsknapp
Psykologisk Metod
Just nu

Vill du veta mer?
Vi hjälper gärna dig.

Kontakta oss
Profilbild