Så rekryterar du fördomsfritt

Personer i trappa

Vi som rekryterar sitter på en otroligt stor makt, makten om vem som får jobbet. De allra flesta rekryterare skulle nog säga att de rekryterar utan att låta sig påverkas av fördomar. Alla som rekryterar vill nog att det ska bli så bra och rättvist som möjligt. Ändå är diskriminering vanligt förekommande i rekryteringssammanhang. Diskriminering vid rekrytering är olagligt och vi som jobbar med rekrytering behöver göra allt vi kan för att minska risken för diskriminering.

Vi människor är subjektiva varelser, hur gärna vi än vill kommer vi alltid ha fördomar. Genom att vara medveten om detta kan man hitta verktyg för att minska risken för att de påverkar rekryteringsprocesserna. Om vi människor är subjektiva varelser behöver vi helt enkelt ta hjälp av objektiva metoder. Här kommer några av våra bästa tips för hur du kan minska risken för diskriminering i dina rekryteringar.

  1. Använd tester som korrigerar för skönmålning

Visste du att män har en tendens att skönmåla sig mer än kvinnor? Män tenderar alltså i högre utsträckning än kvinnor att framställa sig som bättre än vad de egentligen är. Om man inte tar hänsyn till detta inom rekrytering riskerar man att missgynna kvinnliga kandidater. Den här problematiken är svår att komma tillrätta med i exempelvis intervjuer då skönmålning är svårt att genomskåda. UPP Personality är ett personlighetstest som både mäter och korrigerar för skönmålning. Genom att använda UPP Personality minskar alltså risken att diskriminera kvinnliga kandidater.

  1. Strukturerade intervjuer

Strukturerade intervjuer innebär att du följer en intervjuguide, alla kandidater får alltså samma frågor. Genom att alla får samma frågor minskar risken för att någon får fördelar som andra inte får. Intervjuguiden bör dessutom vara utformad utifrån kravprofilen. Ställ frågor som är relevanta för tjänsten, skippa alla andra. Vissa kanske kan tycka att det är tråkigare att hålla i strukturerade intervjuer, men vetskapen om att diskrimineringen minskar bör vara skäl nog.

  1. Testa tidigt

Tester är blinda för faktorer som kön, etnicitet, ålder, etc. Testerna tittar enbart på kandidaternas personlighet, begåvning och motivation, alltså deras potential. Alla kandidater får samma möjlighet och du som arbetsgivare riskerar varken att missa kandidater med hög potential eller att diskriminera. Ju tidigare testerna ligger desto mindre är risken att du väljer bort någon på grund av fördomar. Testerna hjälper dig att på ett tidigt stadie identifiera potential och med hjälp av testresultaten kan du avgöra vilka kandidater som ska gå vidare i processen.

Om vi vill ha hjälp med att se över din rekryteringsprocess för att minska risken för diskriminering får du gärna höra av dig till oss på Psykologisk Metod så hjälper vi dig.


Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Footer logo transparant
Pratbubbla med knapp och stängningsknapp
Psykologisk Metod
Just nu

Vill du veta mer?
Vi hjälper gärna dig.

Kontakta oss
Profilbild