Begåvningstester

Home UPP TESTER Begåvningstester
UPP PROBLEM SOLVING

Begåvningstester vid rekrytering

Personlighet och begåvning är en mycket viktig prognosfaktor vid rekrytering. Eftersom sambandet mellan dem är svagt, så ger de varsitt oberoende bidrag till prognoser och det är gynnsamt för slutresultatet. 

Flera begåvningstester för helhetsbilden eller välj det viktigaste för tjänsten

Personlighet och begåvning är en mycket viktig prognosfaktor vid rekrytering. Eftersom sambandet mellan dem är svagt, så ger de varsitt oberoende bidrag till prognoser och det är gynnsamt för slutresultatet.

 

Det finns tre olika typer av UPP Begåvningstester:

Verbal förmåga, Logisk-spatial och Numerisk förmåga. Dessa deltest ger sammantaget en bra samlad bild av en persons generella begåvning, den så kallade g-faktorn. Du kan använda testerna istället för större och mer tidskrävande IQ-tester. Du väljer själv hur du vill kombinera testerna, alla för att få en helhetsbild eller så väljer du ut den/det deltest som är viktigast för just din rekrytering.

 

UPP Personality + UPP Problem Solving

Du kan komplettera UPP Personality med en modul för snabb och validerad begåvningstestning av den så kallade g-faktorn, som står för generell begåvning. Du kan även välja att koppla en kortare version av ett begåvningstest till screeningtestet UPP StepOne Screen. Då mäts begåvning på samma sätt som med testet UPP Problem Solving, men med bara hälften så många uppgifter.

Vi hjälper dig att anpassa testerna efter just din organisations behov
KONTAKTA OSS

Boka en kostnadsfri konsultation

Boka in en kostnadsfri konsultation med oss för att prata om hur UPP kan hjälpa er organisation att skapa säkrare rekryteringar.