Begåvningstester

Home VÅRA REKRYTERINGSTESTER Begåvningstester
UPP PROBLEM SOLVING

Begåvningstester vid rekrytering

Personlighet och begåvning är en mycket viktig prognosfaktor vid rekrytering. Eftersom sambandet mellan dem är svagt, så ger de varsitt oberoende bidrag till prognoser och det är gynnsamt för slutresultatet. Med hjälp av UPP Problem Solving får du en bra bild av kandidaternas begåvning. UPP Problemsolving är certifierat av DNV-GL för den svenska arbetsmarknaden samt tillgänglighetsanpassat.

 

Vad säger då begåvningen oss i rekryteringssammanhang?
Forskning har visat på att begåvning är en av de bästa prognosfaktorerna för att förutsäga arbetsprestation. Begåvningen berättar hur lätt en person har för att lära nytt, snabbt förstå vad som ska göras i okända situationer och tänka ut logiska lösningar på problem. Detta är en förmåga som är viktig i de allra flesta jobb.

Flera begåvningstester för helhetsbilden eller välj det viktigaste för tjänsten

Forskning visar att begåvning är mycket bra prognosfaktor vid rekrytering. Därför erbjuder Psykologisk Metod flera olika begåvningstester som kan ge dig en samlad bild av begåvningen hos dina kandidater. Vilket eller vilka tester du ska använda dig av väljer du själv. Testerna kombineras även enkelt med UPP Personality eller UPP StepOne Screen för att ge en bild av både kandidaternas begåvning och personlighet.

 

Det finns tre olika typer av UPP Begåvningstester:

Verbal förmåga, Logisk-spatial och Numerisk förmåga. Dessa deltest ger sammantaget en bra samlad bild av en persons generella begåvning, den så kallade g-faktorn. Du kan använda testerna istället för större och mer tidskrävande IQ-tester. Du väljer själv hur du vill kombinera testerna, alla för att få en helhetsbild eller så väljer du ut den/det deltest som är viktigast för just din rekrytering. Vi hjälper er gärna att sätta ihop de testpaket som passar er organisation och era rekryteringar bäst.

 

UPP Personality + UPP Problem Solving

Du kan komplettera UPP Personality med en modul för snabb och validerad begåvningstestning av den så kallade g-faktorn, som står för generell begåvning. Du kan även välja att koppla en kortare version av ett begåvningstest till screeningtestet UPP StepOne Screen. Då mäts begåvning på samma sätt som med testet UPP Problem Solving.

Vi hjälper dig att anpassa testerna efter just din organisations behov
KONTAKTA OSS

Boka en kostnadsfri konsultation

Boka in en kostnadsfri konsultation med oss för att prata om hur UPP kan hjälpa er organisation att skapa säkrare rekryteringar.