UPP StepOne Screen – personlighet & begåvning

Smidigare rekryteringsprocess

Sammanfattning
I denna rapport beskrivs ett screeningtest som innehåller 5 av personlighetsskalorna i UPP-testet samt ett begåvningstest. Data från testningar av 3468 jobbsökande analyseras. Skalorna visade sig ha god reliabilitet. Mätning av testdatas kvalitet visade att denna var mycket god och betydligt större än motsvarande mått från testningar i oskarpt läge. Personlighetsskalorna hade acceptabel till god validitet vid proxyvalidering, enligt tidigare insamlade data. De jobbsökande visade betydligt högre skönmålning än normdatabasen. När personlighetsskalorna korrigerades för skönmålning eliminerades 74 % av skönmålningens effekt. Tre av personlighetsskalorna samvarierade med utbildningsnivå. Begåvningstestet hade acceptabel reliabilitet och visade bara svaga korrelationer med personlighet, däremot starkare samband med utbildningsnivå. Eftersom testet visade sig ha goda psykometriska egenskaper och en omfattande normdatabas från testningar i skarpt läge nu föreligger är det ett kraftfullt instrument som kan användas för snabb och effektiv screening av sökande till utbildningar, olika lediga jobb med mera.


Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Footer logo transparant
Pratbubbla med knapp och stängningsknapp
Psykologisk Metod
Just nu

Vill du veta mer?
Vi hjälper gärna dig.

Kontakta oss
Profilbild